Gemeente Uithoorn

Besluit over busontsluiting Legmeer-West

28 december 2009
Tijdens de bijeenkomst in de Thamerkerk op 1 juli 2009 heeft het college zijn besluit toegelicht om een tijdelijke busverbinding te realiseren tussen Legmeer-West en De Legmeer via Aan de Zoom.

Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen op gang gekomen. Uiteindelijk hebben die ontwikkelingen geleid tot de volgende collegebesluiten:


* het collegebesluit om de busroute via Aan de Zoom te laten gaan, is ingetrokken.

* het college heeft besloten het verzoek zoals verwoord in de motie van de raad (raadsvergadering van 8 oktober 2009) gedeeltelijk uit te voeren. Het college heeft gekozen voor een busroute via de busbaan naar Aalsmeer met een keerlus ten zuiden van (het verlengde van) Aan de Zoom als tijdelijke busontsluiting van Legmeer-West. Dit betekent overigens wel dat deze variant pas in gebruik kan worden genomen in het eerste kwartaal van de dienstregeling 2011.Dan is namelijk de busbaan naar Aalsmeer aangelegd.

Inrichten Aan de Zoom als 30 km/u-zone

Onderdeel van het besluit van het college van 16 juni 2009 is het uitstellen van de inrichting van Aan de Zoom als 30 km/u-zone. Uit de reacties van bewoners van Aan de Zoom en het buurtbeheeroverleg is gebleken dat de aanleg van een 30 km/u-zone wel gewenst is. Het college wil aan deze wens gehoor geven. Aan de Zoom zal daarom in 2010 worden ingericht als 30 km/u-zone. Zodra het ontwerpplan klaar is ontvangen de bewoners van Aan de Zoom en omgeving daarover bericht. ^