Gemeente Teylingen

7.292.500 voor station Sassenheim

Krediet van EUR 7.292.500 voor station Sassenheim

28 december 2009

Het college van Teylingen stelt aan de gemeenteraad voor een krediet van EUR 7.292.500 het beschikbaar stellen voor de verwerving van grond en uitvoering van civieltechnische werkzaamheden voor het station Sassenheim.

Het station is in voorbereiding

De ontwerptekeningen van Station Sassenheim worden op dit moment, in overleg met onder andere ProRail en de provincie Zuid-Holland, geoptimaliseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het zo veel mogelijk voorkomen van de kostbare verleggingen van kabels en leidingen en met het realiseren van de aanleg van een verbinding tussen het Oosteinde/Warmonderdam naar het station (tussen/langs de A44 en het spoor). Deze hoogwaardige ov-verbinding is een reële optie geworden, waar binnenkort extra subsidies voor beschikbaar komen.

Ook de herinrichting van de Wasbeekerlaan (met vrijliggende fietsverbinding, vernieuwde aansluiting op de Hoofdstraat en kruising met de A44) en de fietsverbinding naar de Wasbeek (langs de Zandsloot) worden nader uitgewerkt. Het definitief ontwerp van het station wordt in het voorjaar van 2010 aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij dit definitief ontwerp wordt rekening gehouden met de suggesties die zijn gedaan over het station tijdens de inloopbijeenkomst van juni 2009.

Krediet

De kosten voor verwerving van grond en aanleg van het parkeerterrein met ca. 250 parkeerplaatsen zijn al wel bekend. Om alle de werkzaamheden uit te kunnen voeren

en om de grondverwervingen af te kunnen ronden, wordt de gemeenteraad van Teylingen gevraagd een krediet van EUR 7.292.500 beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt grotendeels gedekt uit subsidies en door een al voorziene investering van de gemeente Teylingen.

Planning

De planning om het station in december 2010 te openen staat onder druk, maar is nog steeds mogelijk.