Gemeente Uithoorn

Begraafplaats Zijdelveld geen gemeentelijk monument

28 december 2009
Het college van B&W ziet geen kans in het aanwijzen van de begraafplaats Zijdelveld als gemeentelijk monument.

Achtergrond

De Terebinth Vereniging voor Funeraire Cultuur en de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld (i.o.) hebben gevraagd om de begraafplaats Zijdelveld aan te wijzen als gemeentelijk monument. Zij zien de aanwijzing tot gemeentelijk monument als een middel om de impasse tussen nabestaanden en kerkbestuur over het beheer en behoud van de begraafplaats te doorbreken.

Deze twee verzoeken zijn behandeld conform de procedure van de Monumentenverordening Uithoorn 1997. Er is daarom advies gevraagd aan de Monumentencommissie Uithoorn. Vervolgens is het kerkbestuur gevraagd om zijn mening kenbaar te maken.

Het advies van de monumentencommissie is: "De commissie adviseert het college de begraafplaats aan te wijzen als gemeentelijk monument".

Het kerkbestuur van de R.K. Parochie Emmaüs heeft hierop ons verzoek gereageerd en verzoekt om de begraafplaats niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het kerkbestuur vindt dat door deze aanwijzing de parochie op onevenredige wijze geschaad wordt in haar belangen.

Conclusies

Op basis van de huidige informatie concludeert het college dat het totaalbeeld van de begraafplaats door de diverse wijzigingen van de afgelopen decennia sterk is aangetast. Ook zijn er geen onderdelen die extra bescherming van de monumentenstatus rechtvaardigen.

Voor een goed beheer en behoud van de begraafplaats is constructief overleg tussen het kerkbestuur en de (vereniging van) nabestaanden. Het college is van mening dat het kerkbestuur daarop zwaar moet gaan inzetten gelet op de gevoelens in de samenleving. Daarnaast zijn voor een goed beheer een groot draagvlak en financiële bijdragen van een groot aantal belanghebbenden noodzakelijk.

Het kerkbestuur biedt nabestaanden nu alleen de mogelijkheid grafrechten tot uiterlijk 2059 te verlengen.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen uitgesproken om de aanvragen tot het aanwijzen van de begraafplaats Zijdelveld als gemeentelijk monument,af te wijzen.
De aanvragers (de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o. en de Terebinth Vereniging voor Funeraire Cultuur) krijgen gelegenheid te reageren voordat het college een definitief besluit neemt.
^