Gemeente Epe


Afhandeling brand PWA hal

Gemeente Epe en het bestuur van de PWA-hal hebben maandagochtend om tafel gezeten om oplossingen te zoeken nu de sporthal is afgebrand en scholen en verenigingen geen onderdak meer hebben.

Â

Over de activiteiten die in week 53 gepland stonden is met de
betrokken verenigingen contact gezocht. De activiteiten zijn of
afgelast of er is door de vereniging zelf een alternatieve locatie
gezocht. Onder andere sporthal De Koekoek en De Wieken in Vaassen
hebben ruimte aangeboden aan deze verenigingen.

Â

Ook zijn er scholen die voor hun gymlessen gebruik maken van de
PWA-hal. Wethouder De Vries en bestuursvoorzitter Langereis
benadrukken dat het nu van belang is op korte termijn duidelijkheid te verschaffen aan scholen en sportverenigingen, om daarna in goed
overleg oplossingen over de middellange termijn aan hen aan te bieden. De gemeente en het bestuur inventariseren daarom komende week welke uitwijkmogelijkheden er zijn. Het bestuur van de PWA-hal doet dit
buiten de gemeente; de gemeente inventariseert de mogelijkheden binnen de gemeente. Donderdagochtend komen bestuur en gemeente weer bijeen om te bekijken waar scholen en verenigingen de komende tijd terecht
kunnen. Uiterlijk maandag 4 januari krijgen zij hierover bericht.

Â


Donderdagochtend wordt bovendien gekeken welke mogelijkheden er zijn voor een eventuele tijdelijke noodhal. Ook wordt gekeken welke
mogelijkheden er zijn om de procedure voor de nieuwe sporthal nog meer te versnellen. Gemeente Epe start een projectgroep om een en ander uit te werken.

Â

Het contact tussen de gemeente en de verenigingen verloopt via het
bestuur van de PWA-hal.