Gemeente Langedijk


* Onderhoud water in handen van Hoogheemraadschap

Onderhoud water in handen van Hoogheemraadschap

24-12-2009 -
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de verbetering van de kwaliteit van het water hoog op de agenda gezet. Een van de maatregelen die het HHNK heeft genomen om dit voor elkaar te krijgen, is het onderhoud van het "stedelijk water" over te nemen van de gemeentes. Stedelijk water is al het water binnen de komgrens, dus dat betekent een grote verandering voor een waterrijke gemeente als de gemeente Langedijk. Voor de overdracht van het onderhoud echter plaats kon vinden, moesten eerst alle sloten en objecten worden geïnventariseerd. Dat is ondertussen gebeurd.
De grootschalige inventarisatie van alle watergangen en objecten zoals bruggen, duikers, stuwen en beschoeiing moest vooral een overzicht opleveren van de staat van het onderhoud op dit moment. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel bagger er in de sloten in Langedijk zit en wat de kwaliteit is van die bagger. De objecten zijn allemaal in kaart gebracht zodat het HHNK precies weet wat zich waar bevindt, hoeveel objecten er zijn en vooral ook wat de kwaliteit hiervan is.

Onderhoud goed
Uitkomst van de inventarisatie is dat de gemeente Langedijk het goed voor elkaar heeft wat het onderhoud betreft. De kwaliteit van de objecten is goed en er is nauwelijks sprake van achterstallige bagger. Nu de inventarisatie achter de rug is, kan het onderhoud overgedragen worden aan het HHNK. Hiervoor wordt een overdrachtovereenkomst getekend waarin bijvoorbeeld afspraken staan rond de afkoopsom van de bagger. Maar de gemeente Langedijk heeft ook enkele eisen richting het HHNK opgenomen in de overeenkomst. Zo eist de gemeente bijvoorbeeld van het HHNK dat er twee keer per jaar geschouwd wordt.

Onder onderhoud van het water verstaan we werkzaamheden als het vegen van de sloten en het maaien en het baggeren van de watergang. Deze werkzaamheden worden dus voortaan niet meer door de gemeente gedaan. De gemeente Langedijk voert af en toe alleen nog kleine werkzaamheden uit gevallen zoals het verwijderen van een dode eend bijvoorbeeld.