Gemeente Borsele

Borsele komt verkopende huiseigenaren tegemoet

In 2009 is de gemeente Borsele alle woningbezitters die moeite hadden om hun huis te verkopen tegemoet gekomen door toestemming te verlenen om hun huis op basis van de Leegstandwet te verhuren. Deze al lang bestaande wet is in Borsele opnieuw onder de aandacht gebracht. Op basis van de Leegstandwet is het mogelijk dat huiseigenaren hun woning tijdelijk kunnen verhuren.

Met deze regeling wordt de flexibiliteit op de huurmarkt vergroot. Men kan immers makkelijk voor een kortere periode (ver)huren zonder langdurige verplichtingen. Daarnaast geeft deze wet een impuls aan de woningmarkt, vergroot de doorstroming en beperkt de kosten voor de eigenaren. Bovendien wordt door de verhuur van de woning leegstand voorkomen dat zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de woning.

Omdat er enerzijds vraag is naar kwalitatief goede huurwoningen en anderzijds huiseigenaren die door het niet verkopen van hun huis mogelijk in de problemen zouden kunnen komen, heeft het college besloten beide partijen de helpende hand te bieden. Woningen die voor verhuur in aanmerking komen zijn:

* nieuwe nog nooit bewoonde woningen;

* woningen die in de twaalf maanden voordat de woning in de verkoop kwam, bewoond is geweest door de eigenaar;

* in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan, slechts (geheel of gedeeltelijk) drie jaar verhuurd is geweest.

De gemeente kan een vergunning verstrekken voor maximaal twee jaar. Deze vergunning kan op verzoek met één jaar worden verlengd echter de totale duur van de verhuur van niet meer dan vijf jaar. Afgelopen maanden zijn een aantal verzoeken ontvangen en gehonoreerd. Nieuwe verzoeken zien wij positief tegemoet. Meer informatie vindt u op www.borsele.nl/leegstandswet.