Gemeente Doetinchem

Persbericht, 23 december 2009

Goedkope lening voor restauratie cultuurhistorisch waardevolle panden

De gemeente Doetinchem komt eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle panden voortaan financieel tegemoet als zij hun pand willen opknappen of restaureren. De gemeente stelt voor deze werkzaamheden een lening tegen lage rente beschikbaar. Dit heeft het College van Burgemeester en wethouders deze week besloten. De nieuwe regeling komt bovenop de reeds bestaande subsidieregeling.

Met deze gemeentelijke stimuleringslening wil Doetinchem voor eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle panden de drempel tot restauratie of vakkundig onderhoud verlagen. Bovendien wil de gemeente met deze regeling voorkomen dat monumentale of karakteristieke panden verpauperen. Ook maakt Doetinchem op deze manier de aankoop van cultuurhistorisch waardevolle panden voor potentiële kopers aantrekkelijker.

Ook voor niet-monumentale panden
De stimuleringslening is niet alleen bedoeld voor panden met een monumentale status. Hierin wijkt Doetinchem af van veel andere gemeenten met een dergelijke stimuleringsregeling. Voor de goedkope lening komen in Doetinchem ook karakteristiek of identiteitsbepalende panden in aanmerking, die het waard zijn om met veel zorg te worden gerestaureerd. Bij aanvragen voor een lening voor deze niet-monumentale panden zal de commissie cultuurhistorie een advies uitbrengen.

Actief benaderen
Zodra de benodigde verordening door de gemeenteraad is vastgesteld, gaat de nieuwe regeling op 1 maart 2010 in. De gemeente zal eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle panden actief gaan benaderen met de vraag of zij van de stimuleringslening gebruik willen maken. Ook zal de gemeente eigenaren van monumentale panden in de toekomst actief wijzen op de gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

Revolving Fund
De stimuleringslening wordt mogelijk via een zogenaamd Revolving Fund. Dit fonds wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het rentepercentage bedraagt het percentage dat het SVn op moment van aanvraag hanteert voor de 15-jaars rente, verminderd met 5 procent. Het rentepercentage bedraagt wel minimaal 1,5 procent. Het rentepercentage staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast.

Bij een aanvraag zal het SVn aan de gemeente een advies uitbrengen over onder andere de kredietwaardigheid van de aanvrager. De uiteindelijke toewijzing van een lening bepaalt de gemeente. Daarbij zal de gemeente het te restaureren pand inspecteren en de bouw- en restauratieplannen beoordelen. Ook worden de werkzaamheden na afronding van de werkzaamheden door de gemeente gecontroleerd.