Gemeente Berkelland


Gemeenteraadsleden op pad voor dorpsontwikkelingsvisie Neede

In aanvulling op de dorpsgesprekken op 19 november en 2 en 9 december 2009 hebben leden van de raad hun oor te luisteren gelegd in Neede. Een les maatschappijleer op het Assink, gesprekken met jongeren en ondernemers: raadsleden willen weten wat Needenaren belangrijk vinden voor de toekomst van Neede.

Raadsleden gingen in gemengde samenstelling op pad. Gezamenlijk, zonder onderscheid naar politieke kleur het gesprek aangaan en luisteren wat er in Neede leeft op verschillende terreinen.


* Leerlingen het Assink over Neede 2020: "Jongeren voelen zich op hun gemak in Neede."

Een les maatschappijleer

Op Lyceum Het Assink gaven de raadsleden Jolanda Kuipers en Martin Bouwmeester les. De leerlingen gingen aan de slag met de drie scenario's. Niet om er één te kiezen maar te kijken wat ze zelf belangrijk vinden. Het bleek niet makkelijk om de scenario's te begrijpen. Maar dat belette de leerlingen niet om in groepjes hun beeld van Neede neer te zetten. Heel verschillend werd in de groepjes gereageerd op de scenario's. In veel reacties zien we dat jongeren aandacht voor het milieu erg belangrijk vinden. Maar ook over voorzieningen voor jongeren hebben zij een mening: restaurants en voorzieningen voor ouderen prima..... maar dan ook voor jongeren voorzieningen waar zíj terecht kunnen! Met de volgende tekst bracht één van de groepen het hart van de toekomstvisie voor jongeren onder woorden: `2020: jongeren voelen zich op hun gemak in Neede'.


* Ondernemend Neede 2020: "Neede moet trotser op haar eigen kern zijn."

Ondernemend Neede

De raadsleden Peter Brugman, Dinant Weenk, Stefan Nijhuis en Jan Jansen gingen in gesprek met twee ondernemers over productiebedrijven en winkelvoorzieningen. Natuurlijk ging het gesprek over praktische zaken waar een ondernemer dagelijks mee te maken heeft. Zoals dat opleidingen vaak onvoldoende aansluiten op de behoefte aan vakmensen in bedrijven. Of dat rotondes soms te klein zijn voor grote voertuigen. Tegelijkertijd zijn juist deze zaken ook in 2020 belangrijk.

De basis is goed in de ondernemingen; de betrokkenheid van medewerkers bij het eigen bedrijf is groot. Toch kan er in Neede nog veel gebeuren. Betrek scholen meer bij de industrie. De samenwerking tussen ondernemers in- en buiten de ondernemersvereniging kan intensiever. Er is meer uit samenwerking te halen. Bijvoorbeeld als het om gezamenlijke inkoop gaat, of een gezamenlijk logo voor de herkenbaarheid van een bedrijventerrein. Één centraal punt in Neede in de vorm van een plein met voldoende parkeergelegenheid kan Neede een hart geven. De onderlinge afstemming tussen winkeliers van openingstijden op koopavonden moet beter. Er is aandacht nodig voor `uitstraling' van de kwaliteit van winkelvoorzieningen en industrieterrein. Bijvoorbeeld door verlichting, en een goede groenvoorzieningen rond het bedrijventerrein zo dat er een herkenbare begrenzing van het bedrijventerrein is.

De wens voor 2020 is: Neede moet trotser op haar eigen kern zijn. En er valt nog veel aan kwaliteit te winnen voor ondernemend Neede, haar uitstraling en imago: als er meer samen wordt opgetrokken voor zichtbare resultaten.


* Jongeren van de soos "Het Bastion" over Neede 2020: "De jeugd heeft voldoende ambitie."

De jongeren van de soos in 'Het Bastion'

Raadslid Henk van der Veen ging op bezoek in de jongerensoos in "Het Bastion".

Er is eigenlijk in Neede geen plek voor buitenactiviteiten voor de jeugd kreeg hij te horen. Wegbezuinigd. "Voor echt leuke dingen buiten doen zoals op een skatebaan moeten we buiten Neede zijn."

Ook over de soos hebben de jongeren ideeën. De soos is één ruimte. Maar niet alle jongeren zijn hetzelfde. Zij zouden graag wat meer ruimtes hebben zodat groepjes verschillende activiteiten kunnen doen. Gewone dingen zijn voor de jongeren elke dag belangrijk: een trapveldje zonder hondenpoep, een schuilhut. Een beetje geld om wat met muziek te kunnen organiseren of toneel: optredens kunnen doen voor de bevolking en toeristen in het openluchttheater. Sponsors worden minder en toch willen we graag doorgaan met oefenen en optreden laten de jongeren weten.

De jeugd heeft voldoende ambitie en is ook wel aan deze omgeving en het dorp verknocht. Als er niks gebeurt? Gooi dan maar het slot er op; de jeugd zal wegtrekken uit Neede.

De jongeren zijn ook niet bang voor grote toekomstvisioenen: een activiteitencentrum met speelautomaten, grote muziekwinkels. Ze zien het wel zitten.