Ingezonden persbericht

Provincie Noord-Holland zoekt met Legal Intelligence

Rotterdam, 30 december 2009

De provincie Noord-Holland, met een juridisch team van circa veertig medewerkers, zoekt met ingang van het nieuwe jaar met behulp van contentintegratiedienst Legal Intelligence. Daarmee gaat de provincie haar dienstverlening aan interne cliënten, en daarmee ook aan burgers en bedrijven, verbeteren.

De provincie beslist als bestuurslaag onder meer mee over ruimtelijke ordening, natuur, milieu, jeugdzorg, cultuur en economische ontwikkeling. Besluiten over de indeling van de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen, hebben verstrekkende gevolgen voor alle betrokkenen. Degelijk juridisch handwerk ter voorbereiding van provinciale besluiten, evenals de afhandeling van bijvoorbeeld bezwaren, stellen hoge eisen aan de juridische medewerkers.

Met behulp van Legal Intelligence kunnen zij voortaan gemakkelijker relevante wet- en regelgeving, kamerstukken, rechtspraak en literatuur vinden. Het zoeksysteem van Legal Intelligence biedt de beste prijs/prestatie-verhouding bij de toegang tot zowel openbare bronnen als uitgeverscontent. De laagdrempeligheid van de zoekfunctie is één van de grote voordelen van het systeem, net als de kwaliteit van de zoekresultaten.

Directeur van Legal Intelligence, Evert de Pender, is te spreken over de komst van deze nieuwe klant voor Legal Intelligence: "Bij de keuze voor een juridische zoekdienst kijkt een potentiële klant vanzelfsprekend niet alléén naar functies, prijs of ondersteuning. Het is het gehele plaatje dat telt. Daarom zijn wij blij dat de provincie Noord-Holland niet alleen onze huidige dienstverlening, maar ook onze toekomstvisie waardeert."

- einde bericht -