Gemeente Elburg

ontheffing bestemmingsplan en bouwvergunning Oude Harderwijkerweg 32 te Doornspijk

Ontwerpbesluit ontheffing bestemmingsplan en bouwvergunning Oude Harderwijkerweg 32 te Doornspijk

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om ontheffing van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een provisiekelder op het perceel Oude Harderwijkerweg
32 te Doornspijk. De op aanvraag betrekking hebbende stukken en het ontwerpbesluit liggen vanaf 30 december 2009 gedurende zes weken tot
10 februari 2010 ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu op het gemeentekantoor, Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Elburg.


* ontwerp 20090406 J Roozeboom Oude Harderwijkerweg 32