ABVAKABO FNV

Lonen zorgmedewerkers stijgen in 2010

30 december 2009
In de media zijn tegenstrijdige berichten opgedoken over de loonontwikkeling van werknemers in de zorg in 2010. Het lijkt ABVAKABO FNV goed om de loonontwikkelingen voor 2010 nog eens op een rijtje te zetten.

In 2010 zullen de lonen van de meeste medewerkers in de zorg stijgen. Voor 2009 zijn cao afspraken gemaakt die ook in 2010 doorlopen. Medewerkers die vallen onder een van de in 2009 afgesloten zorg CAO's gaan er ook in 2010 op vooruit.

Voor medewerkers die vallen onder de cao ziekenhuizen geldt dat zij per 1 juli 2010, 1% loon extra ontvangen. De eindejaarsuitkering zal dat jaar stijgen naar 6,73% (+0,73%).

Voor medewerkers die vallen onder de cao GGZ geldt dat zij per 1 augustus 2010, 1% loon extra ontvangen. De eindejaarsuitkering zal stijgen naar 5,75% (+0,5%)
Per 1 augustus wordt ook de verdeling van de pensioenpremie gelijk: 50-50.
Per 1 januari 2010 wordt de eigen bijdrage van de werknemer voor reiskosten woonwerk-verkeer verlaagd met 10 euro.

Voor medewerkers die vallen onder de cao GHZ, gaan de lonen per 1 juli 2010 met 1% omhoog. De eindejaarsuitkering gaat naar 5,75% (+0,6). De pensioenpremieverdeling wordt 50-50.

Voor medewerkers die vallen onder de cao Huisartsenzorg gaan de lonen met 1% omhoog per 1 januari 2010.

Voor iedereen in de sector stijgt de pensioenpremie met 0,6%. Doordat er bij de meeste cao's afspraken zijn gemaakt in het gelijk verdelen van de premie wordt het effect van deze verhoging voor een deel gecompenseerd.