Gemeente Oirschot

Culturele Prijs 2009 naar Clari van Esch - van Hout

De Culturele Prijs Oirschot voor 2009 is uitgereikt aan mevrouw Clari van Esch-van Hout. Zij kreeg de prijs van ⬠500,-- uit handen van burgemeester Ruud Severijns tijdens een bijeenkomst van Heemkundekring de Heerlijkheid in café de Nachtegaal op 28 december 2009. Het Comité Culturele Prijs heeft voor haar gekozen vanwege haar jarenlange inzet en bijdrage aan de kennis van de Oirschotse cultuurhistorie.

Â

Aan de toekenning van de prijs heeft het Comité Culturele Prijs verder de volgende motivatie ten grondslag gelegd.

Â

Mevrouw Clari van Esch-van Hout levert al vele jaren een grote bijdrage aan de kennis van en het bewustzijn over de cultuurhistorie van Oirschot.

Vanuit haar enorme liefde voor de geschiedenis van Oirschot heeft ze tal van historische onderzoeken verricht en publicaties en lezingen verzorgd. Ook heeft ze een aantal boeken geschreven waarin de cultuurgeschiedenis van Oirschot goed beschreven is en zodoende blijven de Oirschotse verhalen goed bewaard voor het nageslacht.

Â

Clari van Esch-van Hout zet zich al jaren in binnen de Heemkundekring âde Heerlijkheid Oirschotâ; zij is al jaren lid van het bestuur en momenteel vice-voorzitter. Vijftien jaar geleden nam zij het initiatief voor een eigen blad van de heemkundekring, genaamd âVan den Herdâ. Hiervoor voert ze nog altijd de (eind-) redactie.

Â

Met haar bijdrage aan het erfgoededucatieproject âJet en Jan, jong in 1910â slaat ze op een moderne wijze de brug tussen hedendaagse âzapjeugdâen het vaak stoffige vak geschiedenis. Het is een leerstofoverschrijdend project, dat ook bruikbaar is bij de vakken aardrijkskunde, rekenen en taal. De leerlingen krijgen door dit project een beeld van het dagelijkse leven in 1910 in de eigen woonplaats. Samen met Erfgoed Brabant, museum de Vier Quartieren, de basisscholen en de heemkundekringen in Oirschot en Best heeft Clari het lesmateriaal samengesteld en daarin de Oirschotse geschiedenis verwerkt.

Â

De waardering vanuit de gemeenschap voor al haar werk voor het behoud van het culturele erfgoed is enorm groot. Daardoor is een waardering in de vorm van de culturele prijs van de gemeente Oirschot op zijn plaats. Het comité hoopt dat de prijs voor mevrouw Clari van Esch-van Hout een extra stimulans is om nog jaren door te gaan met het verzamelen van en het schrijven over de cultuurhistorie van Oirschot.