Rijksvoorlichtingsdienst

Wijziging Regeling Tankmelkmonitoring Q-Koorts

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten gewijzigd. Het betreft een wijziging met betrekking tot Q-koorts. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) onderzoekt tankmelkmonsters op de aanwezigheid van de Coxiella burnetii (Q-koorts). Bij de meeste schapen- en geitenboeren worden deze monsters opgehaald. Sommige boeren verzenden echter zelfstandig de monsters aan de GD. Door de wijziging van de regeling gaat de GD deze monsters op het bedrijf verzamelen. Hiermee wordt de kwaliteit van de monsters en daarmee ook de betrouwbaarheid van de onderzoeksuitslagen verhoogd. Het gaat om ongeveer 50 van de 411 schapen- en geitenboeren. De wijziging gaat in op 30 december om 16.00 uur.

Met ingang van 1 oktober 2009 is een systeem van tankmelkmonitoring geĂŻntroduceerd. Het doel van dit systeem is om door middel van frequent onderzoek te controleren of bedrijven niet besmet zijn geraakt met Q-koorts. De monitoringsfrequentie is met ingang van 14 december 2009 verhoogd tot eens per twee weken.