Nederlandse Omroep Stichting (NOS)

Kinderen bepalen inhoud jaaroverzicht NOS Jeugdjournaal
Onderwerpen gekozen via de speciale website 'kinderen kiezen nieuws online'

De aanslag op Koninginnedag, de 14-jarige Laura die in haar eentje een zeiltocht om de wereld wil maken of de dood van olifant Annabel uit het Dierenpark Emmen? Of misschien wel alle drie de onderwerpen? Kinderen konden vanaf 1 december via de site van het NOS Jeugdjournaal (<:http:/>www.jeugdjournaal.nl) het belangrijkste nieuws van 2009 kiezen. De keuze vormt de rode draad van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2009 dat te zien is op 30 december tussen 18.55 -19.25 uur op Z@pp.

Voor het samenstellen van het NOS Jeugdjournaal jaaroverzicht hebben de kinderen onder de noemer 'Kinderen kiezen Nieuws' de keuze uit zestig onderwerpen. Deze zijn onder te verdelen in zes rubrieken: 'Groot nieuws', 'Kinderen', 'Show', 'Dieren', 'Raar' en 'Dwars', naar de gelijknamige rubriek uit het NOS Jeugdjournaal. De zestig geselecteerde onderwerpen betreffen gebeurtenissen die in 2009 regelmatig of uitgebreid in het NOS Jeugdjournaal aan bod kwamen en die kinderen bezighielden. Uit iedere rubriek kan op de site één keuze worden gemaakt.

De meest gekozen gebeurtenissen komen in het jaaroverzicht aan bod. Bij een aantal grote gebeurtenissen komen kinderen aan het woord die daar zelf bij betrokken waren. Zoals de vriendinnen Senna en Britt die gewond raakten op Koninginnedag en de Britse Shaheen, die zong tijdens de herdenkingsdienst voor Michael Jackson.Nederlandse Omroep Stichting (NOS)