Subsidie voor roetfilters en EEV motoren blijft beschikbaar in 2010

04/01/2010 11:14

SenterNovem

Het Ministerie van VROM verlengt alle vijf subsidieregelingen voor roetfilters en schonere motoren van het programma Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit tot en met 31 december 2010. Voor retrofit roetfilters op personenauto's, vrachtauto's en mobiele werktuigen wordt in 2010 het resterend budget van 2009 ingezet. Voor de EEV-regeling en affabriek roetfilters op bestelauto's en taxi's tezamen is het budget in 2009 vastgesteld op 15,4 miljoen euro en wordt voor 2010 totaal 8,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het programma Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit heeft als doel de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren door de uitstoot van fijnstof en NOx door dieselvoertuigen en mobiele werktuigen te verminderen.

De bedrijven die investeren in roetfilters en schone motoren leveren een belangrijke bijdrage aan een betere luchtkwaliteit, vooral in de stedelijke omgeving. Daarnaast voldoen werktuigen mét roetfilter aan de duurzaamheidcriteria die overheden bij de aanbesteding van opdrachten kunnen hanteren. Het ministerie van VROM wil daarom het inbouwen van roetfilters en de aanschaf van schonere EEV motoren komend jaar blijven stimuleren.

De verlenging van de regelingen is gepubliceerd in de Staatscourant op 30 december 2009.

Feiten en cijfers uit 2009

In 2009 hebben ruim 13.000 voertuig- of werktuigeigenaren voor ruim 26.468.000 miljoen euro subsidie ontvangen voor de aanschaf van een roetfilter of een vrachtwagen met schonere motor. Per 1 oktober 2009 is de Euro V motor voor nieuwe vrachtwagens Europees verplicht. Vanaf diezelfde datum is dan ook de subsidiëring van voertuigen met die motor stopgezet. Voor EEV motoren, die schoner zijn dan Euro V motoren, blijft er subsidie beschikbaar in 2010.

Alle regelingen voor 2010 op een rij

Onder het programma Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit vallen de subsidieregelingen:

SRP: subsidie voor roetfilterinbouw op bestaande personendieselauto's

SRV: subsidie voor roetfilterinbouw op Euro 3 vrachtwagens (kleiner dan 225 kW)

STB: subsidie bij de aanschaf van een nieuwe bestelauto met af fabriek roetfilter

EEV vrachtwagens/EEV+ bestelwagens: subsidie bij aanschaf van een nieuwe vrachtwagen met EEV motor of nieuwe bestelwagen met een motor die voldoet aan de EEV+ norm.

SRMW: subsidie voor achteraf inbouwen van een roetfilter op een mobiel werktuig. Deze regeling is uitgebreid met een aantal categorieën werktuigen: compressoren, generatoren/aggregaten, pompen en heimachine's.

Meer informatie

SenterNovem voert de subsidieregelingen in opdracht van het ministerie van VROM uit.

Wilt u meer weten over het pakket van stimuleringsmaatregelen voor een schonere lucht,

kijk dan op www.senternovem.nl. Klik bij Programma's en regelingen vervolgens op Verkeersmaatregelen luchtkwaliteit of ga naar www.vrom.nl/schonerelucht.

http://www.senternovem.nl