Ingezonden persbericht


Persbericht Rijkswaterstaat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rijkswaterstaat zet ijsbrekers in op vaarroute Amsterdam-Lemmer

Rijkswaterstaat zet sinds vanochtend intensieve scheepvaartbegeleiding in om de hoofdvaarroute tussen Amsterdam en Lemmer bevaarbaar te houden.

Drie ijsbrekers houden de hoofdvaarweg tussen Amsterdam en Lemmer vrij en begeleiden vrachtschepen om deze een vlotte en veilige doorvaart te bieden.

Voor schepen tot 20 meter geldt een vaarverbod op het Markermeer, IJsselmeer en de Randmeren. Rijkswaterstaat houdt de ijsvorming op de hoofdvaarwegen nauwlettend in de gaten. Op dit moment worden elders in Nederland nog geen maatregelen genomen. Actuele ijskaarten zijn te vinden op http://www.infocentrum-binnenwateren.nl/

In verband met de ijsvorming zijn de meeste lichtboeien in het IJsselmeergebied vervangen door ijsbetonning zonder licht.

Rijkswaterstaat heeft in 2005 en 2009 ook ijsbrekers gebruikt om vaarwegen begaanbaar te houden.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Noot voor de redactie,