Gemeente Almelo

Groot onderhoud riolering 2009 Windslaan en Rijn-, Maas-, Waal en Ganzendiepstraat

22 december 2009 - - Vanaf 4 januari 2010 start de gemeente Almelo met de vervolgwerkzaamheden aan de Maasstraat, Windslaan en Ganzendiepstraat.

Wat gaat er gebeuren en wat zijn de gevolgen voor het verkeer? Maandag 4 januari t/m 15 januari 2010 wordt het laatste deel van de Maasstraat (gedeelte kruising Waalstraat t/m Windslaan) afgesloten voor verkeer. Dit is het gedeelte wat nog niet opgebroken was van de Maasstraat.

KWS begint met het opbreken van de verharding en aansluitend vervangen zij het riool.

Na aanleg van het hoofdriool vervangen zij de aansluitingen naar de woning en aansluitend brengen zij de verharding opnieuw aan. Tijdens deze werkzaamheden kunt u uw woning cq berging/garageboxen onder uw woning alleen te voet bereiken. Vergeet niet uw auto op tijd weg te zetten, hiervoor ontvangt u geen brief meer van de aannemer.

Fase 5: Windslaan (gedeelte Rijnsstraat-Ganzendiepstraat) en 1^e deel Ganzendiepstraat (Windslaan tot Reeststraat) - 18 januari t/m 5 februari 2010

Fase 6: 2^e deel Ganzendiepstraat (Reeststraat tot huisnr. 22) - 8 februari t/m 19 februari 2010

Fase 7: 3^e deel Ganzendiepstraat (huisnr. 22 tot Hofkampstraat) - 22 februari t/m 5 maart 2010

Voor deze werkzaamheden uit voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit in het voetpad.

Duur van de werkzaamheden
Het werk start op 4 januari 2010 en de rioolvervanging en bestratingswerkzaamheden duren tot 5 maart 2010 afhankelijk van het weer. Het planten van de bomen en het plaatsen van de speeltoestellen in de Waalstraat wordt in het voorjaar van 2010 uitgevoerd.

Informatie
Mochten er vragen zijn over de uitvoering van het werk, dan kunt u contact opnemen met de opzichter van het werk de heer B. Krans tel.: 0546 541456 / 06 53846725.

Voor vragen over het ontwerp kunt u contact opnemen met mevr. A. Abbink, tel. 0546-541164.