Gemeente Teylingen

Herenstraat start 4 januari 2010

Werkzaamheden Herenstraat start 4 januari 2010

28 december 2009

Op maandag 4 januari start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Herenstraat. Er worden borden geplaatst voor de omleidingen, de werkketen worden neergezet, etc, waarna daarna met de uitvoering wordt begonnen. Het officiële startschot voor de reconstructie vindt plaats op dinsdag 12 januari om 13.30 uur door wethouder Leo van der Zon gegeven.

Tijdsduur werkzaamheden

De werkzaamheden nemen ongeveer 15 werkbare weken in beslag wat dus neerkomt dat tot half mei de Herenstraat slecht bereikbaar is.

Gestart wordt aan de kant van de Schoonoord waarbij de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Per fase wordt de bestaande verharding verwijderd en de nieuwe inrichting vorm gegeven. Buiten deze in uitvoering zijnde fase is de rest van de Herenstraat normaal bereikbaar.

Verkeersmaatregelen

De interlokale omleiding vindt plaats via de Leidsevaart en de Zuidelijke Randweg. De algehele lokale omleiding vindt plaats via Schoonoord, Boekenburgerlaan en Beukenrode. Daarnaast wordt het bestemmingsverkeer ter plaatse van de in uitvoering zijnde fasen omgeleid. Doorgaand verkeer is dus tijdens de gehele werkzaamheden niet mogelijk.

Het openbaar vervoer maakt tijdens de uitvoering gebruik van een alternatieve route waarbij uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van de haltes aan de Leidsevaart en de Schoutenlaan. De haltes in de Herenstraat zijn tijdens de uitvoering niet in gebruik.

Er wordt voor gezorgd dat binnen de in uitvoering zijnde fase voorzieningen worden getroffen zodat de winkels bereikbaar blijven voor het publiek.

Leveranciers

Buiten de in uitvoering zijnde fase, is de rest van de Herenstraat normaal bereikbaar. De leveranciers kunnen hier dus gebruik van maken. Echter binnen deze periode is de bereikbaarheid voor de leveranciers wel beperkt en is overbrugging van enige afstand te voet niet te voorkomen.

Overlast

Voor de inwoners van Voorhout, en zeker voor het winkelend publiek gaan we een tijd tegemoet met zeer veel overlast. Zowel de aannemer als van onze zijde wordt er alles aan gedaan om deze overlast tot het acceptabele te beperken.

Communicatie

Voor vragen c.q. opmerkingen is een apart e-mailadres geopend, te weten: reconstructieHerenstraat@Teylingen.nl Ook kan men met vragen terecht bij de toezichthouder van de werkzaamheden, de heer R. Arendsen tel. 06-22618220.

Met de Teylingen Ondernemers Vereniging, als vertegenwoordiging van de ondernemers in de Herenstraat en het Kerkbestuur wordt regelmatig overleg gepleegd over de voortgang van de werkzaamheden en overige zich voordoende zaken.

Meer informatie vindt u op deze website onder plannen en projecten > Voorhout > Herinrichting Herenstraat.

Zie het origineel