Ministerie van Financiën

Minister Bos zeer teleurgesteld in beslissing President IJsland

Nieuwsbericht | 05-01-2010 | Kredietcrisis

Minister bos vindt het teleurstellend dat president van IJsland Olafur Ragnar Grimsson geen handtekening plaatst onder de op 31 december door het IJslandse parlement aangenomen wet.

Dit was de wettelijke basis voor het verlenen van de staatsgarantie door IJsland die in de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland was opgenomen. In de leenovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen voor terugbetaling door IJsland van door Nederland voorgefinancierde Icesave-gelden. Een vergelijkbare overeenkomst is ook gesloten tussen IJsland en het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen periode is hard gewerkt aan een nadere verfijning van die overeenkomst, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden is met de wensen van het IJslandse parlement en de ontwikkelingen van de IJslandse economie. De minister verwacht op korte termijn van de IJslandse regering een toelichting te ontvangen op de nu ontstane situatie in IJsland en op welke stappen zij zullen ondernemen. Nederland houdt in ieder geval vast dat op IJsland een verplichting rust om terug te betalen. Het uitblijven van een oplossing voor Icesave is onaanvaardbaar. Nederland zal hierover op korte termijn overleg voeren met het Verenigd Koninkrijk.