Voorzitter Eerste Kamer benadrukt verzoening met Duitsland

05/01/2010 18:06

Eerste Kamer der Staten-Generaal

De aanwezigheid van de Duitse ambassadeur in Nederland tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei bij het Nationaal Monument op de Dam verdient een zorgvuldige overweging. Dit stelt de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de heer P.R.H.M. (René) van der Linden. Hij refereerde aan deze kwestie in zijn toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Hare Majesteit de Koningin in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op dinsdag 5 januari.

Volgens Van der Linden - die sprak als Voorzitter van de Staten-Generaal - moet in deze eeuw het accent liggen op verbondenheid. "Verzoening schept een kostbare band, zeker met landen en volkeren die zich deze verzoening meer dan waardig hebben getoond. Moet niet tegen deze achtergrond de vraag worden beantwoord of de Duitse ambassadeur op 4 mei welkom is op de Dam?"

Van der Linden pleit voor een herstel van normbesef en zelfreinigend vermogen, in het belang van een zo gewenste nieuw elan in de Nederlandse samenleving. "Op elk niveau - van de bestuurstafels tot op de werkvloer, in het bedrijfsleven, de publieke sector en in de media - zullen wij aan integriteit inhoud moeten geven, om te beginnen door het stellen van het goede voorbeeld."

De Voorzitter van de Eerste Kamer benadrukte in zijn Nieuwjaarstoespraak dat het vertrouwen tussen burger en overheid in beide richtingen om bevestiging vraagt. "Het is niet alleen de enkeling die moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en een goed functionerend maatschappelijk bestel. Ook de overheid moet kunnen vertrouwen op burgers die loyaal zijn aan onze rechtsorde en de principes van onze democratie. Integriteit aan beide kanten is daarbij essentieel", aldus Van der Linden.

De Eerste Kamervoorzitter signaleert een gebrek aan respect, onverdraagzaamheid en toenemende onzekerheid in de samenleving, die hij toeschrijft aan vooroordelen en onwetendheid. Juist nu moet volgens hem de sociale, culturele en etnische diversiteit worden erkend als een krachtbron van onze samenleving. "De wereld is kleiner geworden, en toch weten wij vaak zo weinig van elkaar. Investeren in de interculturele- en interreligieuze dialoog is in de komende jaren dan ook van essentieel belang", zo sprak Van der Linden op de Nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis op de Dam.

http://www.eerstekamer.nl
Eerste Kamer der Staten Generaal