Rijksvoorlichtingsdienst

Criteria voor ondersteuning thuiswonende gehandicapte kinderen aangescherpt, maar extra geld voor alleenverdieners

Vanaf 1 april 2010 worden de criteria voor de Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aangescherpt. De regeling wordt daarmee teruggebracht tot het oorspronkelijke doel: steun aan ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis verzorgen. Tegelijk komt er een extra financiële tegemoetkoming voor huishoudens met een ernstig gehandicapt kind waar één van de ouders het (gezins)inkomen verdient. Deze maatregelen staan in een regeling van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin, die vandaag in de Staatscourant is gepubliceerd.

De TOG is in 1997 ingevoerd en in 2000 aangepast. Het aantal TOG-uitkeringen is de laatste jaren vervijfvoudigd. Door onduidelijkheid over de criteria krijgen nu veel meer ouders dan de bedoeling was een tegemoetkoming. In 2000 waren er 13.000 ouders met een TOG-uitkering; inmiddels zijn dit er meer dan 60.000, terwijl aanvankelijk werd verwacht dat er voor 27.000 kinderen een TOG zou worden aangevraagd.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet al bekendgemaakt dat de regeling wordt teruggebracht tot het oorspronkelijke doel: steun aan ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis verzorgen. Daartoe worden de criteria thans aangescherpt. Om voortaan voor de TOG-uitkering in aanmerking te komen, wordt aangesloten bij de indicatie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ouders hebben recht op die tegemoetkoming als hun kind tenminste tien uur AWBZ-zorg nodig heeft.

Ouders die al een tegemoetkoming hebben, kunnen daar nog tot 1 oktober 2010 op basis van de huidige criteria gebruik van maken. Daarna moeten zij ook aan de nieuwe criteria voldoen. Als zij de TOG hierdoor verliezen, geldt een overgangsregeling. Zij hebben nog een half jaar recht op een halve tegemoetkoming.

Huishoudens die een ernstig gehandicapt kind hebben en waar één van de ouders minder dan ¤ 4619 bruto per jaar verdient, krijgen tegelijk een extra jaarlijkse tegemoetkoming van ¤ 1460.

Categorieën: Bestuur, Cultuur en recreatie, Economie, Financiën, Huisvesting, Internationaal, Landbouw, Migratie en integratie, Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overig, Recht, Ruimte en infrastructuur, Sociale zekerheid, Verkeer , Werk, Zorg en gezondheid

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid