Z Studio gewaardeerd door SONY met het certificaat Green Partner


Rotterdam, 20100105 -- Z Studio is gewaardeerd door SONY met het certificaat Green Partner. Het certificaat wordt verleend door de firma SONY aan leveranciers, bij wie met succes een audit werd uitgevoerd en die zo aan de milieueisen voldaan hebben die vermeld zijn in het document Sony Green Partner Program.

In het kader van deze audit werden controles op de volgende gebieden verricht:

* ecologische kwaliteit van de eindproducten,
* ecologische kwaliteit van de productiematerialen,
* kwaliteitsaspecten bij de keuze en de aankoop van de gebruikte materialen,
* ecologische kwaliteitsaspecten in de productieprocessen van de vennootschap Z STUDIO.

Z STUDIO verplicht zich ertoe om zich naar eer en geweten te houden aan de milieupolitiek in relatie tot alle cliënten.

Over Z STUDIO:
Z STUDIO is een onderneming die 6-in-1 diensten levert ten behoeve van technische en marketing documentatie. De diensten omvatten onder andere technisch schrijven, vertalingen naar meer dan 50 talen, DTP, CTP en drukkerij diensten, product kompleteren en logistieke diensten. Met haar hoofdvestiging in Tsjechië, en twee nevenvestigingen in Nederland en Hongarije, bedient zij met haar 160 werknemers vele internationale firma's zoals Bang & Olufsen, Briggs & Stratton, Shimano, Sony, Panasonic, FujiFilm en velen anderen. Z STUDIO telt inmiddels 150 vaste werknemers en werkt samen met meer dan 700 externisten over de gehele wereld.

Z Studio B.V. Netherlands