Ingezonden persbericht


Persbericht

Zendtijd HUMAN meer dan verdubbeld

HUMAN was nog nooit zo groot.

Op de valreep van 2009 besloot het Commissariaat voor de Media de radio- en tv-zendtijd van HUMAN te verhogen. Met ingang van 1 september 2010 stijgt de zendtijd van 25 uur televisie naar 58 uur en de radiozendtijd van 78 naar 175 uur.

Vijf jaar geleden kon HUMAN het Commissariaat voor de Media er nog niet voldoende van overtuigen dat Nederland wel degelijk meer dan 500.000 humanisten* telde. Nu, gebaseerd op een aantal onderzoeken, o.a. van het Sociaal Cultureel Planbureau, WRR en onderzoeksbureau Motivaction, is dat dan toch aangetoond. Afgezien van de daaraan gekoppelde uitbreiding van zendtijd betekent die uitkomst natuurlijk ook een erkenning van het feit dat de aanhang van het humanisme in Nederland omvangrijk is.

HUMAN-voorzitter Sophie in 't Veld: "Het is fantastisch dat we meer armslag krijgen, maar ook dat er erkenning is van het feit dat de bevolking niet louter uit gelovigen van diverse kleuren bestaat, zoals je zou denken als je naar de publieke discussie luistert. Het besluit is in die zin ook een belangrijk politiek-maatschappelijk signaal."

De verruiming van zendtijd stelt HUMAN in staat gerichter te werken aan de toekomst en zijn ambities te verwezenlijken. Zoals het verder versterken van het humanistisch profiel door middel van de focus op kenmerkende thematieken en genres zoals documentaire en drama. Het samengaan van televisie, radio, internet en nieuwe media heeft de laatste jaren bij HUMAN hoog in het vaandel gestaan. Onnodig te zeggen dat de nieuwe zendmachtiging hieraan een belangrijke impuls kan geven. Door de bredere financiële armslag zal ook het verkennen van de mogelijkheden inzake Europese samenwerking - waar HUMAN zich de afgelopen tijd al mee heeft beziggehouden - geïntensiveerd kunnen worden.


* het criterium voor de verruiming van de zendtijd.