Ingezonden persbericht


Afvalbakken weg uit natuurgebieden 't Zand en het Grote Veld Natuurgebieden schoner zonder afvalbakken

De afvalbakken in natuurgebieden 't Zand en het Grote Veld zijn verwijderd met als doel de hoeveelheid zwerfafval blijvend te verminderen. Uit een proef is gebleken dat deze natuurgebieden zonder afvalbakken schoner blijven.

Bij wijze van proef zijn in bovengenoemde natuurgebieden gedurende de zomermaanden vorig jaar de afvalbakken verwijderd. Aan het begin van de proef zijn de plekken waar eerst afvalbakken stonden goed schoongemaakt waarna de hoeveelheid zwerfafval op deze plaatsen is bijgehouden. Het blijkt dat door het verwijderen van de afvalbakken de plaatsen schoner bleven.

Natuurbeherende organisaties hebben als beleid om geen afvalbakken in natuurgebieden te plaatsen. Bronckhorst sluit aan bij dit beleid. Afvalbakken in natuurgebieden trekken namelijk soms vervuiling aan in plaats dit te voorkomen en in natuurgebieden horen natuurlijk geen afvalbakken thuis. Op deze manier worden recreanten gestimuleerd het afval mee naar huis te nemen en niet in de natuur achter te laten. Dit gebeurt onder andere door het plaatsen van informatieborden op verschillende locaties in de betreffende gebieden. Uiteraard is het wel zaak de gevolgen van dit besluit goed in de gaten te houden. In de drukkere zomermaanden worden daarom de plaatsen zonder afvalbakken maandelijks schoongemaakt en gecontroleerd.

Hengelo (Gld), 5 januari 2010