Ingezonden persbericht

*PERSBERICHT*

25 nieuwe leden voor branchevereniging voor dialoogmarketing

Amsterdam, 6 januari 2010 - In 2009 sloten 25 organisaties zich aan bij DDMA. Opvallend zijn de aanmeldingen van grote mediaconcerns SBS, RTL, Holland Publishing Group en Sanoma. Een signaal dat ook gevestigde media zich richten op de dialoog in communicatie. De actieve belangenbehartiging en de informatievoorziening vanuit DDMA over onderwerpen als regelgeving, interactieve marketing en datakwaliteit zijn de belangrijkste redenen om lid te worden.

Belangrijk signaal
DDMA directeur Diana Janssen is blij met de nieuwe leden: "De aanmeldingen van deze bedrijven zijn voor ons een belangrijk signaal dat we goed bezig zijn. Ook in deze tijd wegen de baten op tegen de kosten. We bieden dan ook steeds meer diensten die zich vertalen in klinkende munt. Onze leden krijgen gratis onderzoeksresultaten, juridisch advies en cursussen. We hebben de branche voorgelicht over de Telecommunicatiewet en we introduceerden het Privacy Waarborg, dat een echte USP wordt in deze branche."

Adverteerders
In 2009 sloten twee toonaangevende Goede Doelen zich aan bij DDMA. Hersenstichting Nederland en KiKa. In totaal zijn er nu 31 goede doelen lid. Voor hen organiseert DDMA jaarlijks besloten bijeenkomsten waarin zij informatie uitwisselen over fondsenwerving en toonaangevende cases. Ook Aon Nederland en de NS zijn lid geworden. De uitkomsten van de recente DM Barometer wezen reeds uit dat de inzet van dialoogmarketing in 2009 procentueel groeide.

Call centers
Ook vanuit de call center branche was er dit jaar veel aanwas van nieuwe leden. DDMA heeft zich positief onderscheiden met de voorlichting over de nieuwe telecommunicatiewet, die op 1 oktober j.l. in werking trad.

Nieuwe DDMA-leden:

* 2Contact
* 3BM Address Services
* Access2Business
* Ad Hoc Data B.V.
* AFAB Geldservice
* Aon Nederland
* Capgemini Nederland
* dB Online Telemarketing
* Hersenstichting Nederland
* Holland Publishing Group
* Interfin Educatie & Training
* Jaimy Dix Reclamebureau
* Keystone Consultancy B.V.
* KiKa
* Marray Beheer BV
* NS
* Result Studio
* RTL Nederland
* Sanoma Uitgevers
* SBS
* Sold! Telemarketing B.V.
* Teleteam Nederland
* TIM dialogue marketing
* Unamic/HCN
* Webservices.nl

* EINDE BERICHT *
---

Noot voor de redactie (