Gemeente Zwolle

Vaarverbod in stadsgrachten

Datum uitgave persbericht: 01/06/2010

IJs en weder dienende kunnen de inwoners van Zwolle deze winter een heel rondje over de stadgracht in Zwolle schaatsen. Burgemeester en wethouders hebben een namelijk een vaarverbod in de stadsgrachten ingesteld.

Met het vaarverbod wil de gemeente het ijs in de stadsgracht alle kans geven om in zijn geheel dicht te vriezen. "Het zou mooi zijn als de Zwollenaren hun historische stad binnenkort vanuit een ander perspectief kunnen bekijken", aldus wethouder Kastelein. De PVDA had het college gevraagd om een vaarverbod.

Tijdens vorstperiode geen baggerwerkzaamheden

Het baggeren in de stadsgracht ondervindt geen hinder van het vaarverbod, voor de rest van de vorstperiode staan geen baggerwerkzaamheden gepland. Met de beroepsvaart maakt de gemeente afspraken en mensen die eigenaar zijn van een boot in de gracht ontvangen een brief. Verder wordt het vaarverbod aangegeven op de Holtenbroekerbrug, de toegangsbrug tot de binnenstad.

Op dit moment is het nog zeer af te raden om op de stadgracht te schaatsen. Het ijs is nu nog onbetrouwbaar.

Bron: Afdeling Communicatie
Datum van 06-01-2010 tot 05-02-2010