Gemeente Delfzijl

Farmsum krijgt dorpsvisie

Farmsumers krijgen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de dorpsvisie Farmsum, omdat zij als inwoners goed weten wat er speelt in hun dorp en welke kant zij op willen. Een dorpsvisie is een document, waarin voor de middellange termijn staat beschreven wat er leeft in het dorp en wat er nog moet gebeuren. De visie vormt een houvast voor bestuurders én bewoners en is onder andere een belangrijke leidraad bij het opstellen van bestemmingsplannen.

Klankbordgroep

Om tot een goede dorpsvisie te komen, waar de inwoners ook achter staan, geeft de gemeente de inwoners een belangrijke rol in de totstandkoming hiervan. Dat gebeurt onder andere door het samenstellen van een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van verschillende verenigingen, organisaties, buurten, leeftijden en beroepen. De klankbordgroep komt meerdere avonden bij elkaar met vertegenwoordigers van de gemeente en HKB Stedenbouwkundigen.

Â

Informatieavonden

Alle geïnteresseerden zijn welkom op de informatiebijeenkomsten, die plaatsvinden op woensdag 20 en donderdag 21 januari. Alle Farmsumers ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. Tijdens deze avonden gaan de verschillende partijen met elkaar in discussie, volgen zij workshops en houden zij interviews, om zo tot een gezamenlijke visie te gekomen. Tijdens de informatieavonden kunnen inwoners zich aanmelden voor de klankbordgroep.

Â

Bestemmingsplan

De gemeente heeft het bureau HKB Stedenbouwkundigen ingeschakeld om de dorpsvisie op te stellen. Dit bureau stelt ook het nieuwe bestemmingsplan op voor Farmsum. Dat het bureau beide projecten combineert, is vooral uit praktisch oogpunt. Het vergroot de herkenbaarheid voor het dorp; inwoners hoeven dan niet met twee verschillende partijen om tafel over nagenoeg dezelfde onderwerpen. Aan de andere kant bespaart het de gemeenschap veel kosten bij de vertaling van de dorpsvisie naar het bestemmingsplan. Het bureau doet dit nu in één moeite door.