Gemeente Delfzijl

Delfzijl werkt aan nieuwe afspraken met Stichting Welzijn en Dienstverlening

Delfzijl werkt aan nieuwe afspraken met de SW&D (Stichting Welzijn en Dienstverlening) over de uitvoering van maatschappelijke dienstverlening.

De gemeente heeft een Programma van Eisen (PVE) opgesteld, dat dient als basis voor een uitvoeringsovereenkomst met de SW&D. In het PVE staan de gewenste resultaten en prestaties op het vlak van maatschappelijke dienstverlening geformuleerd voor de periode 2010 â 2011. Op basis van deze doelen en resultaten geeft de SW&D aan welke diensten zij gaat leveren om dit te bereiken. Bovendien geldt het PVE als een document om tot een subsidieaanvraag te komen.

In overleg met de SW&D heeft de gemeente besloten het eerste kwartaal een subsidievoorschot te geven van 93.000 euro per maand. Vanaf het tweede kwartaal doet de SW&D een subsidieaanvraag op basis van het PVE.