Gemeente Edam-Volendam

Sneeuwvrije straat vraagt samenwerking gemeente en inwoners

Het zal u via de landelijke media waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er een tekort aan strooizout is. Onze gemeente beschikt momenteel nog over een ruime hoeveelheid strooizout, maar ziet zich wel genoodzaakt keuzes te maken.
De eerstvolgende leverantie van strooizout vindt namelijk pas volgende week plaats. Hierdoor worden voorlopig alleen de doorgaande wegen gestrooid. Pleinen en hofjes krijgen derhalve voor een aantal dagen een lagere prioriteit.

Om het in uw straat c.q. buurt redelijk begaanbaar te houden wordt uw medewerking gevraagd door de toegang naar uw eigen erf, en zo mogelijk de stoep voor uw perceel, sneeuwvrij te maken na nieuwe sneeuwval.