Politie Brabant-Noord

Recherche zoekt hulp burgers bij ontvoeringszaak

Boxtel, 06-01-2010

Op donderdagavond 19 november tussen ongeveer 18.30 en 19.00 uur wordt een 14-jarige jongen uit Boxtel vanaf de Händelstraat ontvoerd. Vanaf die tijd is de politie al doende met een intensief rechercheonderzoek, maar tot op heden heeft dat niet geleid tot aanhouding van de daders of helderheid over het motief van deze ontvoering. De recherche roept daarom nu de hulp in van eventuele nog onbekende getuigen die mogelijk nieuwe, bruikbare informatie kunnen verschaffen. Onderzoeksbelangen verzetten zich eerder tegen openbaarmaking van informatie over dit ernstige strafbare feit.

De jongen werd die dag in de genoemde straat van zijn fiets getrokken, gekneveld en geblinddoekt, en een auto meegenomen naar een bosperceel. Daar werd hij gedurende de hele nacht vastgehouden. Toen de doodsbange jongen in de gaten kreeg dat hij alleen gelaten was, wist hij zich van zijn blinddoek en boeien te ontdoen. Inmiddels was het weer licht geworden. Hij vluchtte het bosperceel uit en kwam via meerdere wegen terug op voor hem bekend Boxtels terrein.

Daar belde hij bij mensen aan die zijn ouders en de politie alarmeerden.

De jongen wist de recherche het betreffende bosperceel aan te wijzen, wat kort na de ontvoering grondig werd uitgekamd. Daarbij werden enkele goederen gevonden, die mogelijk met de ontvoering te maken hebben.

De politie is op zoek naar getuigen met informatie over deze zaak. Mensen die denken aanwijzingen te hebben die mogelijk kunnen bijdragen aan het oplossen van deze zaak worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of eventueel anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.

Op maandag 11 januari 2010 wordt in Bureau Brabant, het regionale opsporingsprogramma van Omroep Brabant, aandacht besteed aan deze zaak. Daarin worden dan ook enkele in het bosperceel aangetroffen goederen getoond.