Gemeente Almelo

Minder zout ingezet in gladheidsbestrijding

6 januari 2010 - Het tekort aan strooizout heeft gevolgen voor de gladheidbestrijding in Almelo. Bij gladheid wordt alleen nog met mate zout gestrooid en wordt bij sneeuwval pekel (zand, vermengd met zout) gebruikt. Handmatig strooien in de wijken wordt voorlopig stopgezet. Dagelijks wordt gekeken waar alsnog gestrooid moet worden, afhankelijk van de zoutvoorraad en de gladheidsproblemen. Door de grote vraag naar zout bij de leverancier wordt verwacht dat de zoutvoorraad van gemeente Almelo op zijn vroegst in week 2 weer kan worden aangevuld.

Aanvullende maatregelingen
Ook wordt geen zout meer uitgereikt aan bedrijven en bewoners voor het handmatig strooien. Op bedrijventerreinen wordt niet of veel minder gestrooid, maar waar mogelijk wel geveegd.

Bij sneeuwval worden de rondwegen, ringwegen en stadstoegangswegen voor de ochtendspits één maal geveegd en bestrooid met zout en zand. De busroute en de wegen en fietspaden in de wijken worden niet meer gestrooid, maar wel geveegd. De los gereden sneeuw wordt zo nodig later op de dag opnieuw weggeschoven.

Zodra er weer zout beschikbaar is voor bewoners en bedrijven wordt dit vermeld op www.almelo.nl