Gemeente Veenendaal


Meer aandacht voor Veense architectuur

Met de 'Architectuurnota Veenendaal' wil de gemeente Veenendaal de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Veenendaal bevorderen. De nota bevat een aantal conclusies over de huidige situatie en aanbevelingen hoe het in de toekomst beter kan.

Â

Een saillante conclusie uit de nota is dat Veenendaal op het eerste gezicht sober overkomt, met een sterke nadruk op functionaliteit en betaalbaarheid. De kwaliteiten liggen verborgen en zijn niet altijd zichtbaar. Deze conclusie is gebaseerd op gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende geledingen uit de Veense samenleving.

Een belangrijk pijler van de Architectuurnota is daarom bewustwording: er zijn diverse activiteiten voorzien die inwoners en professionals meer moeten betrekken bij de architectuur in Veenendaal. Bijvoorbeeld door een jaarlijks op te stellen architectuurkaart en laagdrempelige activiteiten zoals een discussiebijeenkomst, een rondleiding en tentoonstelling over een actueel plan of thema.

Â

De nota is een aanvulling op bestaande beleidsinstrumenten op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. De Architectuurnota bevat een âAgenda voor de toekomstâ met drie sporen. Deze zijn gericht op het aanbrengen van structuur in de stedenbouwkundige opzet, het vergroten van aandacht voor kwaliteit in processen en het laten zien waar we trots op zijn in Veenendaal.

De Architectuurnota is het startsein voor meer kwaliteitsbewustzijn. Het motto voor architectuur in Veenendaal in de toekomst moet worden: âmooi, passend, betaalbaar en met aandacht voor de omgevingâ.

Â
Het college van B&W zal de nota nog deze raadsperiode ter vaststelling aan de raad aanbieden.