Ingezonden persbericht


Amersfoort, 8 januari 2010

Persbericht: Opening Spoor-, Eem-, en Isseltpad
Op zaterdag 16 januari a.s. om 10.00 zal bij de noorduitgang van station Amersfoort Centraal de officiële opening plaatsvinden van het Spoor-, Eem- & Isseltpad

Er is de laatste tijd keihard gewerkt aan de realisatie van een nieuw Amersfoorts wandelpad van stad naar land. Het is zover: met trots zal het Spoor-, Eem & Isseltpad op zaterdag 16 januari om 10 uur worden geopend. De Wethouder is uitgenodigd het pad officieel te openen door het informatiebord te onthullen.

Het pad dat nog op 9 januari j.l. is gemarkeerd is een initiatief van het Landschapsfonds Eem en Vallei (LEEV) en is samen met het Groene Spoor en bewonersverenigingen uit het Soesterkwartier gerealiseerd met behulp van diverse sponsors, het buurtbudget en de gemeente. Daarnaast hebben studenten van de opleiding Social Management van de Hogeschool Utrecht in het kader van hun opleiding een enthousiaste en waardevolle bijdrage geleverd om dit gezamenlijke initiatief te helpen realiseren.

Het pad loopt door het Soesterkwartier via de Isselt naar de Eem en valt deels samen met het "Groene Spoor". De route begint bij het station Amersfoort aan de kant van het Soesterkwartier en loopt langs een aantal bijzondere en belangrijke plekken in de wijk. Het pad loopt onder andere over de Algemene Begraafplaats, omdat deze plek in het hartje van de wijk eigenlijk een heel mooi historisch park is met prachtige bomen in een bijzondere sfeer en het is voor wandelaars dan ook zeer de moeite waard om dit park te bezoeken. Vervolgens loopt het pad door de Sterrebuurt, waarna de monumentale Wagenwerkplaats wordt aangedaan. Na het bezoek aan de Wagenwerkplaats wordt de wandeling vervolgd naar de Bomenbuurt. De huizen en het stratenplan in deze buurten zijn onder architectuur gebouwd en in de voormalige Theo Thijsseschool, nu zorg en wijkcentrum De Plataan geheten is men straks welkom voor een kop thee of koffie. Het pad gaat daarna langs de Kapel van Isselt, die al in de dertiende eeuw bestond en verder langs nieuw aan te leggen houtwallen naar onze mooie Eem. Wie wil kan daarna het Klompenpad van het Derde Erf in Soest gaan lopen.

Belangstellenden zijn hierbij uitgenodigd om zaterdag 16 januari a.s. om 10.00 de opening bij het centraal station (zijde Soesterkwartier) mee te maken. Tijdens de opening zullen enkele korte toespraken worden gehouden Na de opening is het mogelijk een deel van de route te lopen onder begeleiding van een feestelijke fafare waarna er afgesloten zal worden in het gebouw van de speeltuinvereniging aan de Dollardstraat.

Namens de Projectgroep Spoor-, Eem & Isseltpad:
Dick Haver Droeze (Stichting LEEV), Magda Bannink (Stichting het Groene Spoor) Susan Coen (Gemeente Amersfoort), Joke Sickmann en Ria Kitselaar (Buurtbewoners) Michelle Veerman, Tim Bakker, Yorick Westland en Patricia van den Ham (Studenten Hoge School Van Utrecht te Amersfoort HUA)