Gemeente Culemborg

Persbericht

| |

|        |14 januari 2010                    |
|DATUM     |                            |
|        |De bijeenkomst heeft een besloten karakter.      |
Bewonersbijeenkomst vervolg op gesprekken

Op maandag 11 januari 2010 heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen Molukse en Marokkaanse Nederlanders uit Terweijde. Beide groepen zijn daarbij ondersteund door een aantal mensen van buiten Culemborg. De gesprekken verliepen positief en in goede harmonie. De betrokkenen zijn zich bewust van de moeilijke situatie en willen er alles aan doen om zo snel mogelijk de situatie in de wijk te normaliseren.

De betrokkenen hebben afgesproken in nauwe samenwerking met de gemeente Culemborg een besloten bijeenkomst te organiseren voor de bewoners. De bijeenkomst is bedoeld om de ideeën die zijn gevormd verder toe te lichten. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 16 januari 2010.

Tijdens de bijeenkomst wordt aan de inwoners uit de wijk gevraagd mee te werken aan de vorming van sociale veiligheidsteams, het aanstellen van aanspreekpunten over en weer bij incidenten en het vormen van een wijkraad die in de toekomst met de gemeente kan overleggen over alle plannen voor Terweijde.

EINDE PERSBERICHT
Gemeente Culemborg