Gemeente Kaag en Braassem

Koninklijke onderscheiding voor J.J.E. Lunenberg

Op vrijdag 15 januari heeft de loco-burgemeester van Kaag en Braassem, de heer J.B. Uit den Boogaard de versierselen behorend bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer J.J.E. Lunenberg uit Leimuiden.

De heer Lunenberg zet zich al jaren actief in voor de judovereniging Sotai Renshyu. In 1980 was hij medeoprichter bestuurslid van de vereniging en sinds 1985 is hij voorzitter. Daarnaast is hij als leider betrokken bij diverse activiteiten zoals toernooien en kaartavonden.

Â

Sinds 1985 is de heer Lunenberg ook de coördinator van de oud-papier actie. Per week zet hij zich zoân 15 uur in voor de vereniging. Omdat hij zich al lange tijd inspant voor de samenleving, de judovereniging in het bijzonder, en anderen stimuleert, ontvangt hij deze onderscheiding.