Socialistische Partij

Besef Noord-Zuidlijndebacle ver te zoeken

16-01-2010 * De SP vindt het ontluisterend dat de Amsterdamse burgemeester en wethouders weigeren de ernst van het onderzoeksrapport over de Noord-Zuidlijn in te zien. De belangrijkste conclusie uit dit rapport - dat in 2002 nooit tot de aanleg besloten had mogen worden - weerhoudt het college er niet van de lijn gewoon af te bouwen. Vijf van de zes raadsfracties waren evenmin in staat om hun eigen handelen onder de loep te nemen. Het eerste debat tussen raad en college woensdag over het enquêterapport Noord-Zuidlijn maakte al snel duidelijk dat de fracties die hadden meegewerkt aan de totstandkoming van het aanlegbesluit in 2002 niet van plan waren om in de spiegel te kijken. Gammele berekeningen over nut en noodzaak van de lijn, tunnelvisie in de trajectkeuze of waarschuwingen over veiligheidsrisico's kwamen in het rapport uitgebreid aan de orde. Allemaal aspecten die de aanleg hadden moeten tegenhouden, ze werden nauwelijks besproken.

De reactie van het college was zo mogelijk nog schokkender. Hoewel het hele rapport terugkijkt hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen, had het college het vooral over de toekomst. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "Een fatsoenlijk excuus naar de Amsterdamse bevolking, die tot in de lengte der dagen moet bloeden om deze ramp betaald te krijgen, kon er niet af. De nieuwe trend van bestuurders werd ook hier toegepast: men verstopte zich achter de zinsnede dat je terugkijkt met de kennis van nu en dat je daardoor niet echt kunt zeggen of het een juist besluit is geweest of niet. Daarmee schoffeerde het college in feite de enquêtecommissie."

Het college bleef eveneens in het vage waarom het in 2006, bij het aantreden van het huidige college, de raad niet onmiddellijk had ingelicht over nieuwe kostenoverschrijdingen. Ook bleef het college volhouden dat de commissie Veerman ruimhartig van informatie was voorzien. Alberts: "Dat is belachelijk, zeker als je weet dat de enquêtecommissie maanden vertraging heeft opgelopen door het uitblijven van informatie. Op basis van dat rapport Veerman, met gammele cijfers dus, is een paar maanden geleden gewoon beslist om door te gaan met de aanleg van de lijn en dus met de financiële ramp."

De gemeenteraad vergadert woensdag verder over de Noord-Zuidlijn.