Ingezonden persbericht


PERSBERICHTRotterdam, 16 januari 2010

Mercy Ships stuurt hulp naar Haïti

Rotterdam | 16 januari 2010 - Ontwikkelingsorganisatie Mercy Ships mobiliseert zowel medische als niet-medische hulp voor Haiti. Binnen 2 uur na de eerste berichten afgelopen dinsdag over de ernstige aardbeving is er door Mercy Ships contact gelegd met lokale partners in Haiti om een inschatting te maken van de nood.

Al jaren heeft Mercy Ships een "Disaster Response Team", waarmee hulp geboden wordt op plaatsen waar natuurrampen de bevolking teisteren. Zo is in het zuiden van de Verenigde Staten hulp geboden na orkaan Katrina. Op dit moment stelt Mercy Ships teams van getrainde mensen samen voor Haïti. Zij kunnen reageren op de eerste nood. Eveneens wordt nu al gekeken wat er op de lange termijn nodig is. Mensen die financiëel of praktisch willen helpen kunnen hiervoor kijken op www.mercyships.nl

Mercy Ships

Mercy Ships is een christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie met hospitaalschepen. Mercy Ships is sinds 1978 actief in het verlenen van medische en tandheelkundige hulp, het doen van (land)bouwprojecten en het geven van training in gezondheidskunde en landbouw. Mercy Ships brengt hoop en genezing aan de vergeten armen en biedt hulp aan alle mensen ongeacht ras, geslacht of religie. Meer informatie: www.mercyships.nl

Noot voor redactie,