DBC Onderhoud

Release RS04 â Concepttarieven DOT beschikbaar 15-01-2010 15:02

Release RS04 â Concepttarieven DOT beschikbaar

Per 15 januari 2010
zijn de concepttarieven voor de DOT-productstructuur beschikbaar, conform de afgesproken planning. Per 18 januari 2010 zijn deze wijzigingen ook in de grouper opgenomen.

Â

Deze zogenoemde RS04-release is een conceptrelease, bedoeld om zorginstellingen in de gelegenheid te stellen om met DOT te testen en financiële impactanalyses uit te voeren. Dit betekent dat deze uitlevering met nadruk niet bestemd is voor declaratie. Â
Voor een aantal onderdelen van DOT geldt dat deze nog worden doorontwikkeld, of dat nog besluitvorming moet plaatsvinden. Deze punten zijn dan ook deel van de definitieve RS05-release van juli 2010. De belangrijkste hiervan zijn:

Â

* Het B-segment voor 2011 is nog niet definitief vastgesteld. RS04 bevat daarom een schatting van het B-segment 2011 op basis van het 50%-scenario. Voor de B-segmentproducten worden overigens zoals gebruikelijk geen tarieven uitgeleverd. Voor het A-segment zijn de concepttarieven beschikbaar gesteld.

* Aanspraakbeperkingen zijn nog niet op de definitieve wijze verwerkt.

* RS04 is gebaseerd op de in april 2009 opgeleverde en bestuurlijk vastgestelde productstructuur. Dit is nog niet helemaal de definitieve DOT-productstructuur voor 2011. In DOT-lab is momenteel een periode van finetuning van de productstructuur gaande, waarop de definitieve release DOT wordt gebaseerd.
* De in RS04 opgeleverde tarieven zijn gebaseerd op de beschikbare DBC-registratie. In de tarieven is dus nog géén rekening gehouden met komende wijzigingen in de registratieregels. Voordeel hiervan is dat de tarieven van de DBC-zorgproducten te vergelijken zijn met de huidige DBC-tarieven.

* De opgeleverde registratieregels in deze uitlevering betreffen versie 1.0. Deze versie correspondeert met de productstructuur van april 2009. Deze registratieregels zijn eerder gepubliceerd op de website van DBC-O. RS04 bevat een aantal extra tabellen waarmee de automatisering van deze registratieregels wordt ondersteund. Deze tabellen zijn in deze fase vooral bedoeld om instellingen/ICT-leveranciers in staat te stellen de nieuwe registratieregels te gaan automatiseren.Â

Â

Een aantal informatieproducten behorende bij de productstructuur van april 2009 is reeds beschikbaar gesteld in RS02 (juni 2009). Dit betreft de conversietabel, zorgproductviewer en zorgprofielen per zorgproduct. Deze producten zijn nog steeds valide. Binnen enkele weken zijn bovendien op enkele technische punten geactualiseerde versies van deze informatieproducten beschikbaar.

Â

De volgende uitlevering (RS05) staat gepland voor 1 juli 2010. Vooruitlopend hierop worden de definitieve registratieregels (versie
1.1) van de definitieve productstructuur binnen enkele weken opgeleverd. De uitlevering hiervan was aanvankelijk gepland op 15 januari, maar dit bleek niet realiseerbaar vanwege een niet helemaal met deze datum sporende afstem- en besluitvormingscyclus.

Â

Zie ook de eerdere berichtgeving over RS04. De bij de uitlevering behorende documenten treft u hier aan.

Â

Op maandag 18 januari aanstaande is er een informatiebijeenkomst gepland om te spreken over de financiële effecten van DOT. Klik hier voor meer informatie.

Â