Gemeente Culemborg


De bijeenkomst begon met een minuut stilte voor de slachtoffers Haïti. Waar alle driehonderd aanwezig eerbiedig gehoor aangaven.

Burgemeester Roland van Schelven: "Ik ben bijzonder blij dat er zo veel bewoners naar deze bijeenkomst zijn gekomen. Zij geven daarmee aan dat ook zij de huidige situatie zat zijn en dat ze met elkaar en met de gemeente een einde willen maken aan deze situatie. Het doel van deze bijeenkomst was om het vertrouwen in elkaar uit te spreken, contact te leggen en samenwerken aan oplossing. Ik ben blij dat we daar vandaag belangrijke stappen in hebben gezet. Wij vinden dat er hoe dan ook een einde moet komen aan deze vicieuze cirkel van geweld. We moeten met zijn allen naar de toekomst kijken, dat betekent laat je niet provoceren en ga met elkaar in overleg. Om dat te bereiken hebben we de hulp van bewoners nodig. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het bewonersoverleg voor Terweijde: een representatieve groep die de wijk vertegenwoordigt en die als gesprekspartner optreedt voor de gemeente. Ik heb het ook over het aanstellen van aanspreekpunten die bij incidenten ingeschakeld kunnen worden en proberen escalatie te voorkomen. Want laten we heel eerlijk zijn. We moeten ophouden onszelf te laten provoceren. Geen actie - reactie meer. We moeten samen met bijvoorbeeld de buurtveiligheidsteams deze vicieuze cirkel doorbreken. Ik ben blij dat ik u kan vertellen dat er zich vanmiddag verschillende personen hebben aangemeld om mee te denken over de buurtveiligheidsteams en aanspreekpunt te zijn. Ik hoop dat met de stappen die we vandaag zetten de weg geopend wordt naar normale situatie in de wijk. De toekomst van hen moet met hulp van de gemeente mede bepaald worden door de mensen zelf. Samen oplossen moet het motto zijn. Wij doen er van onze kant alles aan om de bewoners met elkaar in gesprek te laten blijven. Op basis van de goede uitkomsten van deze bijeenkomst en het verdere verloop van het weekend overweegt de politie maandag of het mogelijk is om minder ME in de wijk in te zetten. Vanzelfsprekend blijft de politie scherp toezicht houden in de wijk. En ook de opsporing van de raddraaiers gaat onverminderd door. De politie blijft met 25 rechercheurs werken aan het opsporen van de daders van de brandstichtingen, vernielingen en mishandelingen."

De heer Farid Azarkan, voorzitter van SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders), is zeer tevreden over het verloop van de bijeenkomst: "Deze grote opkomst geeft aan dat de inwoners uit de wijk er alles aan willen doen om prettig met elkaar te leven. Ook in de aanloop naar de bijeenkomst toe hebben wij een grote betrokkenheid vanuit onze achterban gemerkt om mee te werken aan de buurtveiligheidsteams. Maar het belangrijkste dat ik nu kwijt wil, is dat het goed voelt dat we dit samen aanpakken, samen met de gemeente, samen met de Molukse inwoners en vooral samen met Culemborgers."

De heer Baboyo Porsisa van Badan Persekutuan Maluku (BPM) noemt het een goed overleg in een goede sfeer. "Zoals al eerder gezegd moeten de oplossingen komen vanuit de wijk, met Culemborgers. Vandaag hebben wij met elkaar goede afspraken gemaakt om van deze wijk weer een mooie wijk te maken en ligt de weg open voor normale situatie in de wijk. Met de buurtveiligheidsteams en de brede, gezamenlijke vertegenwoordiging in het bewonersoverleg ben ik van mening dat we elkaar nu en in de toekomst daar vinden."