Ingezonden persbericht


Extreemrechtse bands spelen in Roermond

Zondag 3 januari

Zaterdag 16 januari aanstaande zal in poppodium De Azijnfabriek in Roermond een tweetal neonazistische bands spelen. Het gaat hier om het Russische Temnozor en het Vlaamse Huldrefolk. Van beide bands is de neonazistische achtergrond niet bekend bij het grote publiek maar de feiten liegen er niet om. Burgemeester Van Beers van Roermond heeft inmiddels de AIVD verzocht om een onderzoek naar beide bands, waarbij je echter de vraag kan stellen of zij in zulk kort tijdbestek in staat zullen zijn volledige en juiste informatie te verstrekken. De Antifascistische Actie (AFA) heeft deze informatie echter wel voor handen.

Beide bands zijn afkomstig uit de nationaal-socialistische black metal (NSBM) hoek. Zoals de naam al zegt staat in dit genre het nationaal-socialisme van Hitler centraal en wordt door middel van Black Metal getracht dit racistische gedachtegoed uit te dragen en mensen te werven voor de rassenstrijd. NSBM-bands spelen met grote regelmaat ook op neonazistische concerten, vaak georganiseerd door het internationale neonazistische netwerk Blood and Honour.

Het Russische Temnozor behoort tot een van de leidende bands van The Pagan Front, een neonazistisch netwerk van zichzelf noemende heidenen dat NSBM bands promoot. Volgens een officiële verklaring van de organisatie op de verzamel cd "The Night and The Fog part 3" is The Pagan Front "pro-Aryan, trotse nationaal-socialisten, tegen elke vorm van judeo-christelijke invloed, .... voegt bands en activisten samen onder het symbool van de swastika...". Op de cd 'Sorcery of Fragments' uitgegeven door Hakenkreuz Productions, staan behalve diverse hakenkruizen ook de tekst:"Temnozor music is for our racial comrades worldwide only. Every submen buying or distributing this record does contribute to his future annihilation. 14/88" . Hierbij verwijst de cijfercombinatie '14' naar de "14 words" ('We must secure the existence of our people and a future for white children'). Neonazi's gebruiken deze '14 words' als een leidraad voor hun leven om zodoende alles in het werk te stellen om het voortbestaan van het blanke ras veilig te stellen. Daarnaast worden cd's van Temnozor, en verzamel cd's waarop zij vertegenwoordigt zijn, uitgebracht door labels met namen als 'Totenkopf Propaganda', 'Hakenkreuz Productions' en 'Unholy Records', een label dat behoort tot de National Alliance, een van de grootste neonazistische organisaties in de Verenigde Staten. Meer dan eens sieren hakenkruisvlaggen en beelden uit de tweede Wereldoorlog de cd-hoesjes. Ook de bandleden spreken zich duidelijk uit. Er wordt in diverse andere NSBM-bands gespeelt, men staat afgebeeld op cd-hoesjes terwijl men de hitlergroet brengt en zanger Gorruth, alias Ilia Babin, is bovendien eigenaar van het nazistische Black Metal-label Stellar Winter Records waarbij in het logo een hakenkruis wordt gebruikt. Als de band in een interview ruimte krijgt voor enkele laatste opmerkingen sluit het af met 'Also I'd like to advise the VAE SOLIS readers to think about the future of our Land, our Race and our nation. (...) Praise Russia! Hail the White Race! Support the forthcoming War! ' (zie voor volledige interview http://www.rusmetal.ru/vae_solis/Temnozor.htm)

Het Vlaamse Huldrefolk profileert zich wellicht minder als nationaalsocialistisch maar ook zij kunnen tot het NSBM-genre gerekend worden. Op 7 juni 2008 spelen zij dan ook op een concert dat georganiseerd werd door de Vlaamse tak van de neonazistische groepering Blood and Honour. Hierbij wordt samen gespeeld met één van de bekendste en grootste NSBM-bands van dit moment; Absurd uit Duitsland. Ook de Griekse antisemitische en neonazistische 'Der Sturmer', vernoemd naar het lijfblad van Julius Streicher, Hitlers antisemitische propagandist, speelde op dit concert. Daarnaast deelde het in het verleden meermaals het podium met NSBM-bands, zoals Kataxu en Sunwheel. Ook zijn er foto's waarop de drummer van Huldrefolk, Ignace Verstraete, samen op staat met voormalig leider van de Klux Klux Klan; David Duke. In een televisiereportage ontkent Huldrefolk elke aantijging van rechtsextremisme, maar op de achtergrond in hun oefenruimte hangt duidelijk zichtbaar een vlag van het Nieuw Solidaristisch Alternatief (N-SA), een jonge en nieuwe extreemrechtse organisatie uit Vlaanderen bestaande uit diverse neonazistische en extreemrechtse personen.

Dat De Azijnfabriek niks wist over de achtergrond van in ieder geval Temnozor valt overigens te bezien. Twee van vrijwilligers betrokken bij de organisatie, te weten Marcel Banzinger en Xander Dohmen, probeerde in 2008 namelijk ook al via een eigen boekingsbureau Temnozor naar Nederland te halen, samen met de extreemrechtse band Arkona. Ook toen al wisten ze van de controverse omtrent deze band.

Hoewel Vlaanderen nog steeds de grootste vrijhaven voor extreemrechtse concerten is wordt er door steeds groter wordende repressie vanuit Vlaamse kant de zuidelijke provincies van Nederland steeds meer gebruikt als uitvalsbasis voor dergelijke neonazistische concerten. Dit werd in november 2009 nog eens onderstreept toen in het west-brabantse Kruisland een extreemrechts concert doorgang had. Gezien de ligging van Roermond in het grensgebied van zowel Duitsland als Vlaanderen zou het door laten gaan van een concert als deze dan ook een zeer verkeerd signaal zijn. Het moge duidelijk zijn dat de AntiFascistische Actie het schandalig vindt dat extreemrechtse band als Tremnozor en Huldrefolk de ruimte krijgen haar verwerpelijke en haatzaaiende gedachtegoed uit te dragen. Daarnaast is het ook zeer waarschijnlijk dat deze band extreemrechtse personen aan zal trekken, die zulke avonden onder meer gebruiken om contacten te leggen met andere extreemrechtse personen. Als De Azijnfabriek en de gemeente Roermond ondanks deze voor zichzelf sprekende feiten er voor kiezen het concert door te laten gaan kiezen zij er bewust voor een neonazistisch concert te faciliteren, met alle gevolgen van dien.
Ingezonden persbericht