Groen!

2010 wordt het jaar van Groen!

door Wouter Van Besien (Groen!) op 16 januari 2010 in "Algemeen"

Na het jaar van de stilstand, wordt het nu tijd voor verandering. Groen! voorzitter Wouter Van Besien hekelt in zijn nieuwjaarsspeech de stilstand in de Wetstraat. De voorzitter van Groen! pleit voor meer ambitie en politieke actie. Tegelijkertijd schuift Wouter Van Besien drie groene strijdpunten voor het nieuwe politieke jaar naar voren.

Groen! pleit voor meer jobs. Overheidsgeld mag niet gaan naar winstgevende bedrijven die mensen op straat zetten zoals nu via de notionele interestaftrek naar AB Inbev. Overheidsgeld moet gaan naar bedrijven die jobs creëren en die inzetten op duurzaamheid. Daar liggen kansen, zoals bijvoorbeeld in de Vlaamse chemie- en textielsector.

Groen! kan niet akkoord gaan met de huidige besparingen in het onderwijs. In tijden van crisis is het net belangrijk dat onderwijs alle kansen krijgt.

Groen! hecht ook veel belang aan het Europese voorzitterschap van België. Het is een kans om als klein land een grote rol te spelen in de internationale politiek. Het terug op gang trekken van het internationale klimaatdebat, maatregelen voor de bescherming van de biodiversiteit en de invoering van de tobintaks zijn mooie kansen voor het Belgische voorzittersschap.

Klik hier om de volledige Nieuwjaarsspeech van Groen! voorzitter Wouter Van Besien na te lezen.
Zie het origineel

Contact: Wouter Van Besien -