USAR.nl - Urban Search And Resque Team


Nieuwsbrief 09, 16 januari 2010

16-01-2010

In de media zijn verschillende artikelen verschenen die berichten over schietincidenten in Haïti waardoor een USAR-reddinggroep haar werkzaamheden op een inzetplaats moest beëindigen. De waarheid is gelukkig wat genuanceerder.

Het team heeft ons verzekerd dat bij haar inzet GEEN sprake is geweest van een schietincident, laat staan een bedreiging van hun veiligheid. Wat is er wel gebeurd? Tijdens de werkzaamheden van een groep werden schoten gehoord. Uit voorzorg is toen besloten het reddingswerk te staken tot er duidelijkheid was over de herkomst van de schoten. Toen bleek dat een winkelier in de buurt zich door personen bedreigd voelde en enkele schoten afvuurde, heeft het team haar werkzaamheden hervat. Verder willen we nog eens benadrukken dat de reddingsteams bij elke inzet worden vergezeld van VN-militairen, die voor een veilige inzet zorgen. Volgens de operationeel commandant is het team op geen enkele wijze geconfronteerd met vijandelijkheden die tegenover het USAR-Team waren gericht.