Ingezonden persbericht

Persbericht: Noodkreet voor Haïti wordt gehoord

Oproep aan Nationale- en Internationalegemeenschap om verantwoordelijkheid te nemen

Amsterdam, 16 januari 2010 - Op zaterdag 16 januari is er een bijeenkomst gehouden voor de Haïtiaanse gemeenschap en belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst stond steun rond de natuurramp in Haïti van afgelopen dinsdag centraal. Minister Koenders uitte zijn betrokkenheid evenals Burgemeester Cohen. Namens de SHO heeft mevrouw Karimi een toelichting gegeven op de hulpactie.

()

van links naar rechts: Anthony Claude, Minister Koenders, Julio Desir van Bergen, Burgemeester Cohen, Vena Nieuwelink, Jaap Nieuwelink en Judy Bralds

Steun

De bijeenkomst werd geïnitieerd door Stichting HaïtiContact. ,, Wij hopen iedereen, die op wat voor wijze dan ook betrokken bij de ramp, met deze bijeenkomst een platform te bieden. Dit om verdriet met elkaar te delen en elkaar steun te geven in deze tijd van onzekerheid en onwetendheid'', aldus Judy Bralds, voorzitter Stichting HaïtiContact. ,,Met deze bijeenkomst geven wij ook een noodkreet af naar de buitenwereld. Hulp is nu meer dan ooit nodig en daarom roepen wij iedereen op om geld in te zamelen voor Giro 555. Dit om de noodhulp/wederopbouw van het land verder in gang te zetten.

Verantwoordelijkheid

Judy Bralds:,, Ook hebben wij met deze bijeenkomst de Nationale- en Internationalegemeenschap willen aanspreken op haar verantwoordelijkheid. Haïti was voor deze ramp een vergeten land en heeft nu ieders aandacht meer dan nodig. Het is aan de gemeenschap om zich keihard in te zetten en de aandacht niet meer te laten verslappen, zeker niet nadat de eerste grote mediahype verdwenen is. Het land lag al op haar knieën en heeft met deze ramp een nóg grotere klap te verwerken''.

Over Stichting HaïtiContact

Stichting HaïtiContact is in september 2007 opgericht. De drijvende krachten achter de stichting hebben een (directe) relatie met Haïti, zetten zich vrijwillig in en hebben als centraal doel het dagelijkse leven van de kinderen op Haïti te verzachten. De stichting is een particulier initiatief dat zich inzet om de Haïtianen in Nederland bij elkaar te brengen.

Over de Bijeenkomst

De bijeenkomst op 16 januari is een initiatief geweest van Stichting HaïtiContact en is mede tot stand gekomen door hulp van partijen die zich willen inzetten voor noodhulp/wederopbouw van Haïti. Amsterdam ArenA in samenwerking met Maison van den Boer heeft een ruimte en een organisatie/ projectteam ter beschikking gesteld voor de bijeenkomst. Ook partijen als Ajax en AEGON hebben zich met verschillende middelen ingezet.

-EINDE PERSBERICHT-

Noot aan de redactie (