Groen!

Andere locatie voor logistiek platform is beter voor Brussel

door Annemie Maes (Brussels parlementslid) op 14 januari 2010 in "Economie, fiscaliteit en werkgelegenheid", "Ruimtelijke ordening en stedelijkheid"

Groen! is tevreden met de beslissing van de Brusselse regering om uiteindelijk toch geen milieuvergunning te geven voor het logistiek distributiecentrum BILC aan de Havenlaan, vlakbij Thurn en Taxis. Door op zoek te gaan naar een andere locatie voor het logistiek platform krijgt Brussel de kans om duurzaamheid en werkgelegenheid te combineren.

De inplanting van een logistiek centrum gebeurt immers best daar waar er toegang is tot verschillende transportmiddelen. Voor de locatie aan de Havenlaan geldt dat helemaal niet. Brussels fractieleider Annemie Maes reageert dan ook tevreden: "Het standpunt van Groen! over dit dossier was bekend. Brussel kan een logistiek centrum goed gebruiken, maar de geplande locatie van het BILC, vlakbij het centrum van Brussel, was bijzonder ongelukkig. Ik ben dus zeer blij dat de regering uiteindelijk beslist heeft de vergunning voor het BILC niet te verstrekken. Er is de voorbije weken al veel gezegd en geschreven over onze ambitie voor het realiseren van een ecologische hoofdstad. Wel, het uitblijven van het BILC is een zeer belangrijke stap in het vergroenen van Brussel".
Al sinds de lancering van het voorstel in 2005 is er protest van Brusselse milieuverenigingen tegen het BILC. Begrijpelijk, want aangezien het distributiecentrum enkel via vrachtwagens bereikbaar zou zijn, zou de overlast niet te overzien zijn. De voorbije maanden liep er een beroepsprocedure tegen de milieuvergunning die de vorige Brusselse regering (zonder Groen!) op 4 mei 2009 toekende. Dat de milieuvergunning er uiteindelijk toch niet komt, besliste de Brusselse regering vandaag.

De regering gaat nu onderzoeken of het logistieke platform op de site van Schaarbeek-vorming kan komen. Annemie Maes: "Eigenlijk wordt op die manier gewoon het Groen!-programma uitgevoerd. De site van Schaarbeek-vorming is voor ons dé alternatieve locatie voor een gewestelijk logistiek centrum. Er is daar immers nog voldoende plaats en de aanvoer kan er per trein gebeuren. De site bevindt zich bovendien vlakbij de grote ring. Mits de nodige aanpassingen aan de Vilvoordselaan kan er zelfs een directe verbinding met het kanaal gelegd worden. Laten we van de komende jaren gebruik maken om van Schaarbeek-vorming een echte innovatiepool te maken met slimme en groene logistiek."

Contact: Annemie Maes -

Fractievoorzitter Brussels Parlement
Ondervoorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
www.annemiemaes.be