Gemeente Capelle a/d IJssel

Wmo-adviesraad Capelle aan den IJssel

De Wmo-adviesraad vergadert op dinsdag 19 januari 2010 van 14.30 uur tot 17.00 uur in één van de vergaderzalen op de begane grond van het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel.Op de agenda staan onder andere:
o Notitie evaluatie eerste tranche eenmalige impuls mantelzorgondersteuning + voorstel
invulling tweede tranche
o Visie Sociaal cultureel werk
o Conceptnota Collectieve Preventie Geestelijke Gezondheidszorg