CNV Onderwijs

14 januari 2010

Onze inzet voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs

Categorie: cao voortgezet onderwijs, Algemeen nieuws

Op 19 januari beginnen de onderhandelingen over een nieuwe cao voortgezet onderwijs die in moet gaan op 1 augustus 2010. CNV Onderwijs stelt bij een eenjarige cao tot 1 augustus 2011 een looneis van 1,25%.

Specifiek voor het OOP wil CNV onderwijs de extra eindejaaruitkering voor de schalen 1 tot en met 8 verhogen met EUR250. Andere hoofdpunten in de inzet van CNV Onderwijs zijn: behoud van vakantiedagen, cao-afspraken om de werkdruk te verminderen voor leraren en voor ondersteunend personeel, een gunstiger werktijdenregeling voor deeltijders, adequate begeleiding van startende leraren en behoud van de BAPO. Ook wil CNV Onderwijs dat scholen nu eens echt werk maken van loopbaan- en functioneringsgesprekken. Én van de mogelijkheid om bij een goede beoordeling een extra periodieke verhoging te geven.

Vicevoorzitter van CNV Onderwijs Patrick Banis: `Door de economische crisis is de ruimte voor looneisen het komend jaar beperkt. Maar dat mag er niet toe leiden dat werknemers in het onderwijs opnieuw op achterstand worden gezet in vergelijking met andere sectoren. Wij willen een markconforme salarisontwikkeling met iets extra's voor het ondersteunend personeel dat immers niet kan profiteren van het Convenant Leerkracht. Daarnaast kunnen we het nu ook juist hebben over belangrijke immateriële punten. Zo heeft de kwaliteit van het personeelsbeleid op veel scholen echt een stevige impuls nodig. En er moet meer aandacht komen voor wensen die leven bij het OOP en bij de grote groep deeltijders.' De inzet van CNV onderwijs is tot stand gekomen op basis van een enquête waaraan zo'n 1300 leden en niet-leden hebben deelgenomen. Bij een online stemming onder leden heeft ruim 90% hiermee ingestemd.

De volledige cao inzet van CNV Onderwijs kun je hier bekijken.

Inmiddels hebben wij ook de inzet ontvangen van de werkgevers verenigd in de VO-raad. De inzet van de VO-raad kun je hier bekijken. Nadat de VO-raad haar inzet op 19 januari in het overleg heeft gepresenteerd zal CNV Onderwijs daar een reactie op geven.

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaars? Mail dan naar cao-vo@remove-this.cnvo.nl

Maak ook je collega's lid! Hoe meer leden hoe sterker de vuist die CNV Onderwijs kan maken voor een goede cao. Wie nu een of meer collega's lid maakt ontvangt een mooi cadeau. Kijk voor meer informatie op http://www.cnvo.nl/ledenwervenleden

---