Witteveen en Bos

Ecolympia: de duurzame stad

(11-01-2010)

Drie studenten van de Universiteit Twente hebben in opdracht van Witteveen+Bos onderzocht hoe 'de duurzame stad van de toekomst' tot stand komt en hoe deze stad eruit ziet. De opgave was het ontwerp van een duurzame stad/wijk met 10.000 woningen in de regio Almere/Amsterdam.

Resultaat is het rapport `Ecolympia - de duurzame wijk', dat in december 2009 verscheen. Hierin wordt ingegaan op het gestructureerde ontwikkelconcept voor duurzame stadsontwikkeling. De ontwerpprincipes zijn toegepast in het project Ecolympia en voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria. Uitgangspunten zijn toekomstbestendigheid, duurzame mobiliteit en energie. Gekozen is voor Ecolympia: eco staat voor het duurzame aspect en olympia voor de mogelijke Olympische Spelen van 2028 in Amsterdam. Ecolympia is de duurzame wijk van de toekomst, stimuleert duurzame mobiliteit en de bebouwing is klimaatneutraal. Met een multicriteria-analyse is de meest geschikte locatie bepaald. Het concept is flexibel qua inrichting van de wijk, het al dan niet doorgaan van de Spelen en het gebruik van de wijk na 2028. Het eindproduct is vernieuwend en innovatief mede door de combinatie van technologische en gedragsveranderende maatregelen en een duurzaam ontwerp.

t.vdbroek@witteveenbos.nl