Gemeente Rotterdam

de stad die durft zoekt stadswachten

Wervingsbureau politie ingeschakeld bij werving en selectie

19 januari 2010 | rotterdam | persbericht

De gemeente Rotterdam is voor dit jaar op zoek naar 60 nieuwe stadswachten. `Om in de huidige vacatures en het natuurlijk verloop te kunnen voorzien zoeken we inderdaad nieuwe stadswachten', bevestigt Fred Marree van Stadstoezicht. De ervaring leert dat slechts een beperkt aantal sollicitanten voor deze functie in aanmerking komen. `Het is een strenge selectie en daarom hebben we samenwerking gezocht met het wervingsbureau van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Zij hebben veel ervaring met de werving voor vergelijkbare functies. Daar maken wij graag gebruik van'.

De nieuwe stadwacht
Van de nieuwe stadswacht met de uitgebreide bevoegdheden wordt heel wat gevraagd. Deze mensen moeten vanzelfsprekend goed zijn opgeleid en met allerlei situaties op straat kunnen omgaan. Dat vraagt om speciale vaardigheden. `Vaak wordt dit onderschat, want als volledig opgeleide stadwacht heb je als buitengewoon opsporingsambtenaar ook beperkte politiebevoegdheden', zegt Marree. `Daarom zijn wij blij dat we gebruik kunnen maken van de capaciteit en expertise van de politie bij de werving en selectie van nieuwe stadswachten'.

Opendag
Door middel van advertenties en via vacaturesites op internet wordt de eerste groep kandidaten uitgenodigd voor de open dag op 13 februari a.s. Tijdens die open dag op het politiebureau aan de Boezembocht, krijgen belangstellenden de kans om kennis te maken met de functie van stadswacht. Buiten een uitgebreide voorlichting, gaan ze onder meer speeddaten en doen zij mee aan een sportprogramma. Tevens wordt op deze dag gestart met de selectieprocedure door het houden van intakegesprekken met de sollicitanten.

Opleiding
Als de sollicitant - op minimaal MBO-3 niveau - met succes de selectieprocedure heeft doorlopen volgt een tijdelijke aanstelling en een basisopleiding van twee maanden. Vanuit een wijkpost wordt daarna praktijkervaring opgedaan. Na de praktijk is de volgende stap de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar en de RTGB (Reglement Toetsing Geweldsbeheersing). Deze fase wordt na circa drie maanden afgesloten met landelijke examens. Als de kandidaat is geslaagd volgt de beëdiging als buitengewoon opsporingsambtenaar door de korpsleiding van de regiopolitie Roterdam-Rijnmond. Daarna start de praktijkopleiding die zes maanden duurt. Na het afronden van alle opleidingsonderdelen wordt een certificaat uitgereikt en kan de stadswacht aan de slag inclusief alle bevoegdheden.