Gerechtshof Arnhem


Uitspraak in geschil tussen dominee de Boer en de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeewolde en Classis etc.

In het geschil tussen dominee de Boer en de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeewolde en de Classis etc heeft het gerechtshof Arnhem vandaag twee arresten (zaaknrs. 104.001.028 en 104.001.033) gewezen, waarbij dominee De Boer in het ongelijk is gesteld.

Dominee De Boer, die was afgezet, had een vordering bij de kantonrechter ingediend. Deze had hem grotendeels in het gelijk gesteld en hem een schadevergoeding toegekend. In hoger beroep oordeelt het hof echter anders.

Al eerder (in een tussenarrest) had het hof beslist dat de rechter bevoegd is de zaak te beoordelen. De kerk had betoogd dat de (overheids-)rechter daartoe niet bevoegd is. Het hof heeft dat standpunt in het tussenarrest verworpen, maar kon niet verder beslissen omdat het eerst meer inlichtingen van partijen nodig had. Daartoe heeft het hof een zitting gelast waarop partijen moesten verschijnen om de gevraagde inlichtingen te geven. Die zitting heeft plaatsgevonden, de inlichtingen zijn verstrekt en het hof is nu in staat een eindoordeel te geven.

Het hof heeft vandaag beslist dat dominee De Boer eerst de kerkelijke rechtsprocedure had moeten doorlopen (classis â particuliere synode â generale synode) alvorens de - eventuele - gang naar de overheidsrechter te maken. Dominee De Boer heeft naar het oordeel van het hof ten onrechte zijn beroep op de generale synode ingetrokken. De Boer was tot die intrekking overgegaan, omdat hij meende dat hij geen eerlijk proces kon krijgen. Het hof is dat niet met hem eens: de kerk heeft naar het oordeel van het hof geen fundamentele rechtsbeginselen geschonden.

Beide arresten worden zo spoedig mogelijk op rechtspraak.nl gepubliceerd.

Bron: Gerechtshof Arnhem Datum actualiteit: 19 januari 2010 Naar boven