Rochdale


19 januari 2010
Grotere doorstroom woningmarkt Amsterdam (211) dankzij bestrijding woonfraude

Woningstichting Rochdale ontving vorig jaar 537 nieuwe meldingen van onrechtmatige bewoning. Na onderzoek bleek in 244 gevallen deze melding juist te zijn. Dankzij de inzet van speciale teams voor de bestrijding van woonfraude door de corporatie komen er in Amsterdam 211 woningen opnieuw beschikbaar voor de reguliere verhuur, 21 in Zaandam, 8 in Diemen en 4 in Purmerend.

Langer wachten
Er is sprake van woonfraude als mensen zonder toestemming van de corporatie een woning onderhuren of -verhuren. Woningzoekenden die netjes op de wachtlijst staan voor een huurwoning moeten hierdoor langer wachten. Daarnaast heeft woonfraude een negatief effect op de betrokkenheid bij de buurt en de leefbaarheid in het algemeen.

Samenwerken
In 2008 kwamen 248 woningen leeg door opsporing van onrechtmatige bewoning. Meldingen van mogelijke woonfraude waren onder andere afkomstig van huurders van Rochdale, maar zijn ook aan het licht gekomen via de gemeentes vanuit de projecten Zoeklicht en Woon wijs! Dit zijn twee projecten waarin corporaties en gemeentes samenwerken om woonfraude op te sporen en te bestrijden.


-o-o-